Materialet er bygget op som en sammenhængende beskrivelse spændende fra en historisk redegørelse, over de kemiske og fysiske forhold, -  hvordan man måler indholdet i røgen, - og hvordan tobaksindustrien bruger sin viden, til skader, der sker på helbredet, og hvordan kroppen opbygges igen efter et rygestop. Det betyder, at materialet kan bruges til et samlet undervisningsforløb, hvor eleverne får indblik i rygningens store betydning i samfundet.

Det er også muligt at bruge de enkelte dele i materialet selvstændigt, eksempelvis hvis man gerne vil have et emne fra bogen integreret i en anden undervisning eller for eksempel kun ønsker at arbejde med de fysiske og kemiske egenskaber af røgen.

Vi har forsøgt at skabe et sammenhængende forløb i materialet og dermed en uddybning, der gør det muligt at forstå de enkelte områder på et niveau, så eleven får en helhedsforståelse. Det kan betyde, at dele at materialet har et indhold, som måske ikke direkte findes i undervisningen på det naturvidenskabelige grundforløb. Men indholdet bør kunne forstås af eleverne og det gør det også muligt at differentiere undervisningen, så de elever, der gerne vil længere i undervisningen, kan gøre det selvstændigt.

Materialet er skrevet på baggrund af den videnskabelige litteratur, vi har fundet i databaser, og som vi for det meste har præsenteret i vores rapporter. Disse rapporter samt en litteraturdatabase med de mest relevante artikler kan findes her.