Følgende er en kort oversigt over forhold i Danmark, som har haft betydning for dansk lovgivning på området:

1906: Den danske Landsforening ”Bort med Tobakken” udgiver en række pjecer og skrifter.

1920: Den første internationale Antitobaks-kongres afholdes i København.

1942: Cancerregistreret oprettes i Danmark.

1951: De to engelske læger Richard Doll og Bradford Hill starter omfattende undersøgelser af 60.000 lægekollegaer og har fulgt dem lige siden. Dette er den vigtigste dokumentation af, hvor skadeligt rygning er.

1952: Første internationale lægekongres om cigaretter og lungekræft afholdes.

1953: Første cigaret med filter kommer til Danmark.

1966: Advarsel på amerikanske cigaretpakker.

1974: Dansk tobaksindustri indgår en frivillig aftale om ikke at reklamere for cigaretter til børn og unge.

1980’erne: Offentlige kampagner.

1986: Advarsel om sundhedsskadelig effekt trykkes på  danske cigaretpakker.

1987: Folketinget nedsætter det statslige, uafhængige og sagkyndige Tobaksskaderådet.

1995: STOP-kampagnen iværksættes af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Tobaksskaderådet for at få folk til at holde op med at ryge.

1995: ”Lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende”.

1997: Sammenhængen mellem rygning og kræft erkendes af tobaksindustrien.

2000:  Ændring af ”loven om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende”.

2001: ”Lov om forbud mod reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for indhold i cigaretter”.

2002: ”Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer”.

2004: ”Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til  personer under 16”.

2005: "Lov om røgfri miljøer" bliver igen ændret, og nu skal alle restauranter have skilte, der fortæller, om man må ryge på stedet eller ej.

2007: "Lov om røgfri miljøer" bliver ændret, så det nu er forbudt at ryge på offentlige steder.

2008: "Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år" vedtages. Heri blev det bestemt, at aldersgrænsen for salg af tobak skulle sættes op fra 16 til 18 år.

2012: "Lov om røgfri miljøer" ændres, så rygning på grundskoler og de fleste ungdomsuddannelser er forbudt. Man må ikke længere ryge på enkeltmandskontorer, og rygekabiner skal have et advarselsskilt.