Når tobaksbladene er plukket, skal de tørres. Dette sker enten ved lufttørring eller ved tør varme fra opvarmning i ovne.
I Danmark baseres alle cigaretter på et ”US-blend” bestående af:

  • Virginia: Store blade, lyse, ikke særlig aromatisk. Hovedbestanddelen i tobakken produceres i USA og andre lande.
  • Burley: Lidt mindre blade, meget aromatisk (kriller i halsen), gennemgår en speciel proces. Produceres i USA, Mexico og Brasilien.
  • Orientalsk: Små blade, meget aromatisk. Produceres i Grækenland og Tyrkiet.
  • Stilk: Fyldstof, der nedsætter tjære og nikotinindholdet. Smager ikke af noget. Kortfibret, hvorfor mængden ikke kan sættes ubegrænset op, da cigaretterne så taber indholdet.

Tobakken lagres i kartoner á 200 kg i cirka 2 år før brug, for at opnå den nødvendige modningsproces. Denne modningsproces består af en fermentering (gæring), hvor bakterier omdanner nogle stoffer, så tobakken modnes til den rette konsistens og smag.
Hovedimporten kommer fra USA, men der importeres også fra andre lande som Zimbabwe og Malawi. Zimbabwe eksporterer stort set kun tobak, hvorfor udviklingen i landet er stærkt afhængig af ”rygere”.

EU har tilskudsordninger til tobaksbønder, der findes i Sydeuropa. Produktionen af tobak i EU kunne ikke eksistere økonomisk uden tilskuddet. Al den tobak, der produceres i EU, eksporteres, da indholdet af nikotin er for højt til at overholde de grænser, der er givet i EU for indhold af nikotin i cigaretterne. Der gives cirka 200 mil. Euro til tobaksdyrkerne i EU. Af dette beløb, er det blevet vedtaget i EU, at 2 % skal bruges til tobaksforebyggelse, som kompensation for produktionen af det sundhedsskadelige produkt.

Burleytobakken gennemgår en ”sovsningsproces” for at sikre den ønskede cigaretsmag. Til denne proces benyttes ingredienser som canadisk akaciesukker, lakrids, chokolade, kakao og industrirom – alt sammen for at give de nødvendige smagseffekter. Efter gennemvædning valses tobakken, så størsteparten af sovsen presses ud og genbruges. Recepterne til de sovsetyper, der bruges, er selvfølgelig fabrikshemmeligheder.
Der skal cirka 700 mg tobak i en cigaret, som består af en bestemt tobaksblanding med en ganske bestemt fugtighedsprocent. Er tobakken for tør, bliver der for meget støv fra tobakken og dermed svind, og er den for våd, klumper tobakken sammen. Tobakken tørres, så den har en fugtighed på cirka 13 %.
Afhængig af cigarettypen lagdeles og blandes tobakken på en særlig måde to gange, hvorefter den bliver skåret i 0,8 mm strimler.

Stilken opfugtes og valses for at blive blød, hvorefter den skæres noget grovere og sendes gennem en tørringsproces med ekstern gasflamme, og det medfører en ristning (karamellisering) ved temperaturer omkring 300°C. Det skal bemærkes, at der går glød i stilken ved omkring 310°C, og derfor er nøjagtig processtyring meget vigtig i denne fase. Stilken er som tidligere nævnt næsten fri for nikotin og tilsættes for at reducere mængden af disse stoffer.

Tobaksingredienserne samles, og de sidste aromastoffer tilsæt­-
tes, blandt andet mentol til mentolcigaretter, og det er denne endelige behandling, der gemmer den største hemmelighed af ciga­retternes smagsvariationer. Herefter sættes eventuelt filter på, og cigaretterne er klar til pakning og forsendelse til butikker og forbrugere.