I hjernen er der indkodet og dermed indlært forskellige situationer og påvirkninger, der kan udløse trangen til en cigaret. Denne indlæring skal fjernes helt for ikke at føle trang til en cigaret mere. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvad der vækker ens trang til cigaretterne, så man kan styre de situationer.

Hvis man direkte er afhængig af nikotinen, vil der efter få timer uden cigaretter begynde at vise sig en reaktion. Kroppen mangler nikotin for at fungere normalt, man vil være ukoncentreret og rastløs, og senere kan det gå over i forskellige former for følelsesladet uligevægt, eksempelvis at være ked af det, angst, frustreret og irriteret på omgivelserne. Dette skyldes, at nerverne især i hjernens belønningssystem ikke fungerer normalt – man er fysisk afhængig af nikotin, ligesom man kan blive af forskellige former for narkotika.
Samtidig og mange dage efter, ja måske år efter, kan man mærke trangen til cigaretter, som er udløst af ydre påvirkninger. Man skal have fjernet den indlæring, som er sket i hjernen, så man selv styrer sine behov.

Da man blev afhængig af cigaretterne, lærte man at opnå tilfredsstillelse gennem belønning fra hjernens belønningscenter. Hjernen havde erfaret, at ved bestemte situationer, billeder eller følelsesmæssige påvirkninger, fik hjernen nikotin og dermed en belønning. Denne belønning kunne tidligere have været mad, sex, motion eller anden stimuli. Når man kommer ud af denne fase og ikke mere får trang til cigaretter, så har nervecellerne stadig nikotinreceptorerne siddende. Disse er dog lukket ned. Men det betyder, at man meget let vil kunne starte med at ryge igen, da nervecellerne er vænnet til at modtage nikotin. Og man får ikke de samme ubehagelige oplevelser som den første gang, man tændte en cigaret.

Det har også vist sig, at hvis man udsættes for passiv rygning og/eller ens moder ryger under graviditeten, er nervesystemet parat til at modtage nikotin, og man er derfor mere tilbøjelig til at begynde at ryge. Og børn, der fødes af storrygere, bliver født med abstinenser.