Hvordan skader røgen kroppen?

Der er mulighed for at arbejde med lungesystemet og dets funktioner i dette kapitel. Kapitlet gennemgår de mange forskellige skadevirkninger, der sker i kroppen på grund af rygningen, men det er især lungefunktionen, der er uddybet.
Det vil derfor være muligt at lave øvelser med måling af lungefunktionen hos de forskellige grupper af elever i klassen. Der kan ofte registreres en nedsættelse af lungefunktionen på 10 % hos unge dagligrygere, men vær opmærksom på den biologiske forskel og dermed på udviklingen af lungerne hos de unge. Det kan være svært at sammenligne direkte fra person til person, da mange faktorer spiller ind ved udvikling af lungekapacitet.

Dette kapitel kan også bruges i forbindelse med undervisning i nogle af vores organsystemer, og i hvordan tobaksrøgens indhold af stoffer påvirker disse. Til uddybning af emnet skadevirkninger har vi lavet en rapport om unge og skadevirkninger af rygning. Rapporten kan læses her.

Kurverne over antallet af kræft tilfælde og dødsfald er lavet i programmet NORDCAN. Dette program ligger på cd’en, og kan bruges til næsten alle kræftformer. Programmet indeholder resultater fra alle de nordiske lande.

Følgende øvelser kan anvendes: 

  1. Carbonmonoxids påvirkning af blodet.
  2. Metallers virkning på cellers vækst.
  3. Fysiologiske undersøgelser ved tobaksrygning.

Følgende opgave kan anvendes:

  1. Rygning og kræft.


Se flere opgaver og relevante links på cd’en, som kan bestilles her.