Hvor forsvinder røgen og gasser hen efter man har røget?

I dette kapitel er det muligt at inddrage biologiske, kemiske og fysiske emner. Ved undervisning i dannelse af gasser og partikler samt deres opførsel i luftstrømme, kan dette kapitel give eksempler på, hvordan denne viden kan anvendes til beskrivelse af, hvorfor tobaksrøgen er så farlig.

I forbindelse med gasserne er det muligt at arbejde med deres opløselighed og optagelse i organismen samt partialtryk. Ligevægtsbegrebet kan bruges som en forklaring på balancen mellem gasser i blodsystemet og udskillelse/optagelse.

Partiklernes bevægelse i en luftstrøm er et oplagt emne, som der også kan laves eksperimenter og målinger på. Sammenligning med lungesystemet og hvordan man måler partikelstørrelser er en god vinkel på dette kapitel.

Lungesystemets opbygning, rensning og transporten rundt i kroppen kan blive et centralt emne, hvor det er muligt at anvende matematiske modeller til at beskrive og forudsige, hvad der sker i biologiske systemer. Hele modellen er nærmere beskrevet på www.liv.dk. Her er også mulighed for at bruge modellen til beregninger af, hvor meget af et stof der vil afsættes, transporteres væk eller blive i lungerne.

Følgende øvelse kan anvendes:

  1. Kondensatindholdet, bestemt ved flere metoder og prøver.

Følgende opgaver kan anvendes:

  1. Beregning af omsætningen af stoffer i lungerne.
  2. Kroppens beskyttelsessystem.


Se flere opgaver og relevante links på cd’en, som kan bestilles her.