Materialet findes både som trykt hæfte og som pdf-filer, der kan hentes her på siden.

Den trykte udgave af Hvad gemmer røgen? udgør kun et lille udsnit af information om rygning. Meget mere kan findes og hentes her på nettet. Tanken er, at man skal bruge internettet i undervisningen. Her på liv.dk er der mange henvisninger til andre interessante sider om kemi, som både lærer og elever kan bruge.

Materialet tager udgangspunkt i Tobaksskaderådets publikation Tobakkens kemi. Her er der en god oversigt over de kemiske aspekter i tobakken og røgen fra cigaretterne. Der er også mange gode forsøgsbeskrivelser, der kan anvendes i undervisningsforløb om rygning. Vi har lavet vores materiale, så det opfylder bekendtgørelsens krav, og vi opdaterer løbende den information om rygning, der er relevant for kemiundervisningen. Vi har også koncentreret vores materiale omkring opgaver, da forsøgsvejledningerne er dækkende i Tobakkens kemi.

Materialet er opbygget, så den enkelte underviser kan vælge at bruge elementer, der passer ind i kortere undervisningsforløb, eller tilrettelægge et længerevarende undervisningsforløb med temaet „Rygningens kemi".