Temperaturen i gløden og de varierende forhold, der både kan virke reducerende og oxiderende, bevirker, at der sker mange reaktioner og dannes mange stoffer. I cigaretten sker der bl.a. følgende reaktionstyper:

  • Substitutionsreaktioner
  • Eliminationsreaktioner
  • Additionsreaktioner
  • Kondensationsreaktioner
  • Hydrolyse

Opgave

Fuldfør nedenstående reaktionsligninger og tilkendegiv, hvilken af ovenstående reaktionstyper de tilhører. Giv alle forbindelserne deres systematiske navn.

Ved forbrænding af de organiske materialer i tobakken vil der blive dannet carbondioxid CO2 og carbonmonoxid CO. Hvor meget der dannes af de to stoffer og dermed forholdet imellem CO2 og CO, er afhængig af bl.a. temperatur og oxygenkoncentrationen. Se beskrivelsen her på internetsiden under artiklen „CO og CO2 i røgen".I hovedstrømmen fra en cigaret er der 10-23 mg CO. I sidestrømmen (det der kommer ud i rummet) er der 2,5 til 4,7 gange så meget.

  • Grænseværdien for CO er 25 ppm = 29 mg/m3

En storryger vil ofte kunne have 40 ppm i udåndingsluften. Han har altså en større koncentration i udåndingen, end det er tilladt at opholde sig i på sin arbejdsplads.

Ved almindeligt industriarbejde udånder man ca. 1450 cm3 20 gange i minuttet.

Opgave

  • Hvad sker ved ovenstående ligevægt, når rygeren suger kraftigt på cigaretten og trækker yderligere oxygen ind i cigaretten, og temperaturen stiger?
  • Hvis man sidder i et værelse på 10 m2 og 2,5 m til loftet, hvor mange cigaretter skal der så ryges, inden grænseværdien for CO overskrides?
  • Hvor lang tid skal 2 storrygere være i ovenstående lokale, for at de får CO-koncentrationen til at overskride grænseværdien, hvis lokalet ikke er ventileret? Beregn koncentrationen ud fra, at de to storrygere udånder 1.450 cm3 20 gange i minuttet og har en koncentration på 40 ppm i deres udåndingsluft.

Hent opgaven som pdf-fil her.

Kom tilbage til siden med opgaverne her.