Når rygeren tager et sug på cigaretten, bliver der tilført meget oxygen til forbrændingen, og en hel del af forbindelserne i røgen bliver oxideret.

To af de organiske molekyler, der findes i røgen, bliver ved oxidation omdannet til tre andre molekyler.

De to stoffer består af de samme tre slags grundstoffer. Der indgår nøjagtigt de samme atomer i begge stoffer, men stofferne har forskellig struktur. Deres procentvise massefordeling er carbon = 64,4%, hydrogen = 13,6% og oxygen = 21,6%. Det ene stof danner henholdsvis en aldehyd og en carboxylsyre ved oxidationen, mens det andet danner en keton.

Opgave

  • Find frem til fordelingen i antal af atomer mellem de tre grundstoffer, der indgår i de to forbindelser, der bliver oxideret.
  • Find det mindste antal atomer af de tre grundstoffer, som tilfredsstiller ovenstående fordeling.
    Tegn og angiv de to forbindelser.
  • Opskriv reaktionsskema for oxidationen af de to stoffer.
  • Find alle fem stoffers grænseværdier og sikkerhedsforeskrifter (evt. på www.kiros.chem.au.dk eller i skolens opslagsværker).

Hent opgaven som pdf-fil her.

Kom tilbage til siden med opgaverne her.