De mange stoffer i røgen giver mulighed for at arbejde med organisk navngivning og opdeling i funktionelle grupper. Det vil også være oplagt at lave øvelser og opgaver i forhold til stoffers farlighed.

Til emnet vil det være muligt at bruge følgende materialer:

  • Teksten "Liste over stoffer og stofgrupper, der er til stede i cigarettobak og cigaretrøgen"
  • Teksten "Tjæren fra cigaretten og kræftfremkaldende stoffer"
  • Teksten "Tilsætningsstoffer"
  • Teksten "Mindre farlige stoffer"
  • Opgaven "Dannelse af alkaner i røgen"

Ved at tage udgangspunkt i mangfoldigheden af stoffer i cigaretterne kan der skabes grobund for, at eleverne kan arbejde med navngivning og gruppering af stofferne. Teksten med listen over stofferne kan bruges som udgangspunkt. Opgaven til eleverne kan være at finde de organiske grupper, der indeholder de mest skadelige stoffer, og hvilke funktionelle grupper de kræftfremkaldende stoffer tilhører.

Skadeligheden kan eleverne vurdere ud fra de hygiejniske grænseværdier og reglerne om mærkning af kemikalier. Brug evt. internetsiderne til elevernes vurdering:

Eleverne kan bruge de stofgrupper, de kender, til at lave de kemiske formler ud fra den kemiske betegnelse i stoflisten.