Cigaretter: Prøveudtagning DS/ISO 8243.
1. Udgave, juli 1992. Kort referat af standarden.

Formål
Prøveudtagning til kontrol af kvalitet og indhold kan foretages både ved produktionen, distribution, import eller salgssted.
Prøveudtagning kan foregå enkeltvis (stikprøve) over kort periode eller løbende over længere tid.

Alle prøver bliver opgjort i enheder af 20 cigaretter. Hvis pakkerne ikke indeholder 20 stk., skal der omregnes til 20 stk.

Enkeltvis prøveudtagning
Procedure for prøveudtagning ved salg:

 • Geografiske områder og salgssteder skal udvælges.
 • Antallet af prøver skal være repræsentativ for kontrolområdet.
 • Der skal foregå en tilfældig udvælgelse.

Ved prøven noteres følgende data:

 • Cigaret mærke og karakteristika.
 • Dato for prøveudtagning.
 • By, område.
 • Salgsted.
 • Prøvetager, analyselaboratorium.
 • Fabrikationskode.

Udtagning skal foregå inden for en kort periode. Max. 14 dage.

Procedure for prøveudtagning ved produktion eller import:

 • Prøveudtagningen bør foretages af uafhængig organisation.
 • Prøven skal tages fra det færdige produkt. Alle fabrikker og lagerrum.

Ved prøven noteres følgende data:

 • Cigaretmærke og karakteristika.
 • Dato for prøveudtagning.
 • Fabrik/varelager, hvor prøven er udtaget.
 • Prøveudtagningssteder hos fabrikken/varelageret.
 • Antal af prøver (unit) den dag.
 • Laboratorium, prøvetager.
 • Fabrikationskoder.

Antallet af prøver skal være repræsentativ for kontrolområdet.

Løbende prøveudtagning
Der opsamles prøver i en periode af 6 til 12 måneder. Udtages på samme måde som ovenstående. Resultatet kan opstilles som gennemsnit af flere analyser over perioden. Det er vigtigt, at de enkelte prøver bliver analyseret, når de er blevet udtaget, og man ikke foretager en samlet analyse efter den samlede periode.