Tobak og tobaksprodukter: Sugemodstand af cigaretter og trykfald i filterstave. Normale betingelser og målinger DS/ISO 6565. 1. Udgave, 10. november 1999. Kort referat af standarden.

Formål
At måle forskel og kvalitet på cigaretterne samt filterets betydning for sugeevnen. Kan eventuelt bruges til at sammenligne de forskellige typer af cigaretter. Forskel på cigaretter med og uden filter samt cigaretter med eller uden mikroskopiske huller i papiret.

Princip
Ved måling af tryk og flow ved henholdsvis input og output af cigaretten kan tryk- og sugemodstanden i cigaretten registreres.

Betingelser
Der findes flere typer af maskiner til at foretage målingen på, hvorfor indstilling og kalibrering er forskellig.
Laboratoriets testning af atmosfære skal være (22-+2)°C og (60-+5)% i relativ luftfugtighed i forhold til ISO 3402.
Luftflow ved output skal være (17,5+-0,3) ml/s.

Apparatur
Kan være udformet forskelligt i forhold til pumpe og trykmåling.

Procedure

  • Trykforskellen måles mellem input og output.
  • Cigaretten placeres vandret eller lodret. Bedst lodret, så der ikke falder tobak ud.
  • Cigaretten sættes ind i prøveholderen med 9 mm.
  • Der skal sørges for, at der ikke kan komme luft ind omkring cigarettens ende. Altså helt tætsluttet.
  • Målingen foretages under samme betingelser som kalibreringen.
  • Aflæs trykforskellen mellem input og output, når målingerne er stabile.