Cigaretter: Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne. Del 1: Metode ved brug af roterende cylindrisk beholder med tremmer DS/ISO 3550-1 1. Udgave, 10. oktober 1997.

Formål
Mindre tobaksudfald ved håndtering af cigaretterne er både et mål for producenterne og forbrugerne. Kvaliteten af cigaretten er større ved mindre udfald af tobak fra enderne af cigaretten.

Princip
Ved mekanisk påvirkning under standardbetingelser kan de enkelte produktioners/cigarettypers tobaksudfald måles. Alle cigaretter bliver påvirket under samme betingelser. Ved denne beskrivelse foregår det ved en roterende cylindrisk beholder med tremmer, mens der i ISO 3550-2 bruges en kubisk kasse. Der testes 20 cigaretter udtaget ved prøveudtagningsproceduren ISO 3402.

Apparatur
Roterende testcylindre bestående af et eller flere vandrette kamre med tremmer, således at tobaksudfaldet kan komme ud og falde ned i en skuffe.
Kammeret skal bestå af 44 tremmer af rustfrit stål med en diameter på 3 mm. Kammeret har form af en ellipse, hvor diameter henholdsvis er 108,0 mm og 73,0 mm.
Kammeret roterer med 90 r/min.

Antallet af cigaretter i kammeret afhænger af cigaretternes diameter.

Diameter i mm

5,00

5,30

5,60

5,90

6,20

6,50

6,80

7,10

7,40

7,70

8,00

8,30

8,60

8,90

Antal cigaretter

128

114

102

92

80

76

67

63

58

54

50

46

43

40


Procedure

  • Prøven bør være testet for vandindhold i forhold til ISO 6488, da vandindholdet har indflydelse på tobaksudfaldet.
  • Arbejde med testatmosfære defineret i ISO 3402.
  • Gennemsnit diameter pr. cigaret måles ved ISO 2971 med 0,001 mm nøjagtighed.
  • Antal af cigaretter udtages i forhold til diameteren.
  • Vægten af den tørre og rene skuffe til tobaksudfaldet vejes med 0,001 g nøjagtighed (m1).
  • Vægten af testportionen måles med 0,001 g nøjagtighed, lige inden prøven placeres i kammeret.
  • Roteres i 270 gange.
  • Kassen åbnes, og cigaretterne fjernes forsigtigt.
  • Vægten af tobaksudfaldet og skuffe måles (mo). Den mistede masse beregnes mL = (mo - m1).
  • Fjern tobakken fra cigaretpapir og evt. filter ved hjælp af et barberblad og mål massen af alt, der ikke er tobak (m2).

Beregning
Tobaksudfald pr. cigaret:

mLOE

=

mL /q x qOE

Tobaksudfald i forhold til areal af ende på cigaretten:

mLOE

=

mL /q x A x qOE

Hvor:

mL

=

udfald af tobak i mg pr. testportion

A

=

gennemsnitsareal af cigaretenderne i cm3

q

=

antallet af cigaretter i testportionen

qOE

=

antallet af åbne ender pr. cigaret (2 uden filter og 1 med filter)