Cigaretter og filtre: Bestemmelse af nominaldiameteren Metode, som bruger laserudstyr DS/ISO 2971. 1. Udgave, 2. november 1998.
Kort referat af standarden.

Formål
Måling af cigaretternes diameter - især i forbindelse med kvalitetskontrol.

Princip
Ved måling af et antal cigaretters diametre fra en prøveudtagning laves der en gennemsnitsberegning. Diameteren måles ved hjælp af nedenstående laserudstyr.
Hver cigaret bliver målt ved minimum 100 målinger ved laserstrålen i 180° rotation eller 360° rotation, og gennemsnit af målinger angiver diameteren.

Procedure
Apparatur kalibreret ud fra testmedie med kendt diameter.
Minimum 10 cigaretter pr. prøveudtag bør scannes, og der beregnes gennemsnitsdiameter af en cigaret. Diameteren angives med 0,01 mm nøjagtighed.

Apparatur
Målehoved på laserscanneren roterer omkring den fastspændte cigaret.
Apparatet skal være kalibreret.
Målbarhed minimum 0,0005 mm.