Dansk Standard har et antal godkendt standarder (DS/ISO), som anvendes i forbindelse med analyser af cigaretters kvalitet og indhold i røg/tobak. Disse standarder er beskrevet her.
Vælg den enkelte standard og se en nærmere beskrivelse.

DS/ISO 8243: Cigaretter: Prøveudtagning.

DS/ISO 10315: Cigaretter: Bestemmelse af nikotin i røgkondensat. Gaskromatografisk metode.

DS/ISO 8454: Cigaretter: Bestemmelse af carbonmonoxid i cigaretrøgens dampfase, NDIR-metoden.

DS/ISO 4387: Cigaretter: Bestemmelse af totalt og af nikotinfrit tørt kondensat ved hjælp af en analytisk rutinerygemaskine.

DS/ISO 6565: Tobak og tobaksprodukter: Sugemodstand af cigaretter og trykfald i filterstave. Normale betingelser og målinger.

DS/ISO 3550-1: Cigaretter: Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne.
Del 1: Metode ved brug af roterende cylindrisk beholder med tremmer.

DS/ISO 3550-2: Cigaretter: Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne.
Del 2: Metode ved brug af roterende cylindrisk kasse.

DS/ISO 2971: Cigaretter og filtre: Bestemmelse af nominaldiameteren. Metode, som bruger lasermåleudstyr.

DS/ISO 10362-1: Cigaretter: Bestemmelse af vand i røgkondensat.
Del 1: Gaskromatografisk metode.

DS/ISO 3400: Cigaretter: Bestemmelse af alkaloider i røg. Spektrometrisk metode.

DS/ISO 3401: Cigaretter: Bestemmelse af filterets alkaloid-retention. Spektrometrisk metode.