Titel: Gymnasie- & hf-elevers sundhedsvaner og livstil 1996-97
Forfatter: Gert Allan Nielsen
Udgiver: DIKE, 1998

Titel: Information om rygning
Forfatter: Tobaksgruppen, Kræftens Bekæmpelse
Udgiver: Kræftens Bekæmpelse, 1999
ISBN 87-90212-40-1
Samlet oversigt over nye data m.m.

Titel: Passiv Rygning - ekposition og helbredsmæssige konsekvenser
Udgiver: Tobaksskaderådet, 1993

Titel: Rygevaner blandt 11-15 årige i 1998
Forfatter: Holstein et al
I: Ugeskrift for læger, 1998, nr. 152, side 2651-2654

Titel: Rygevaner blandt 11-15 årige. 1996
Forfatter: Holstein et al
I: Ugeskrift for Læger, 1997, nr. 159, side 1090-1093

Titel: Røg politik på skolen - Hvordan?
Forfatter: Unge & Rygning, Kræftens Bekæmpelse
Udgiver: Kræftens Bekæmpelse og Tobaksskaderådet, 1999