Titel: Grænseværdier for stoffer og materialer
Forfatter: Arbejdstilsynet, 2000
I: AT-vejledning C.0.1, oktober 2000
Arbejdstilsynets liste over grænseværdier. Hvor store koncentrationer af stoffer må der være i arbejdsmiljøet?

Titel: Hvad gemmer røgen?
Forfatter: Unge & Rygning, Kræftens Bekæmpelse
Udgiver: Kræftens Bekæmpelse, 2000
ISBN 87-7881-204-6
Om tilsætningsstoffer, indhold af stoffer i røgen. Industriens snyd.

Titel: Tobakkens Kemi
Forfatter: Poul Møller Petersen og Annette Nyvad
Udgiver: Tobaksskaderådet, 1997
ISBN 87-7746-019-7
Til undervisningen på gymnasialt niveau. Mange analyser af røgen og tobakken. Tilsætningsstoffer og produktion.