Når man skal foretage en analyse af røg, er der flere forhold at tage højde for. I cigaretrøgen er der over 4.000 forskellige stoffer, både gasser og partikler, så det er vigtigt at få adskilt stofferne korrekt for at kunne måle på netop det, man ønsker at finde koncentrationen af.

Når man har opsamlet gasserne eller partiklerne i rygemaskinen, skal disse adskilles ved forskellige metoder. Nogle metoder er beskrevet i godkendte ISO-standarder, men andre må findes i den kemiske litteratur.

Når man registrerer koncentrationen af et stof i røgen eller den samlede mængde af partikler (tjære), skal man hele tiden kunne regne tilbage til en kendt enhed. Det kan være mængden pr. cigaret, koncentrationen i forhold til et rumfang af gasserne, der kommer ud af cigaretten, eller det kan være koncentrationen opdelt i forhold til, om det er de stoffer, der kommer ned i lungerne, eller dem der bliver afgivet til omgivelserne.

Koncentrationen kan angives på flere måder, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke enheder, der bruges.

Eksempel:
Volumenprocent eller volumenpromille, ofte brugt ved gasser (eksempelvis 5 volumen% = 5 ml pr. 100 ml blanding)
Vægtprocent eller vægtpromille, ofte brugt ved fast stof
(eksempelvis 1 vægt% = 1 g stof pr. 100 g blanding)
ppm = dele pr. million i vægt eller volumen
(eksempelvis 1g stof pr. tons blanding)
Molære koncentration. M = mol pr. liter.
Masse pr. volumen (eks. 2,5 mg/m3).