Som tidligere beskrevet dannes der en del carbonmonoxid ved forbrændingen af tobakken, og denne kulilte binder sig til blodets røde blodlegemer, hvorved ilttransporten bliver hæmmet. Carbonmonoxid har en halveringstid på 8 timer, og det betyder, at kun halvdelen af den carbonmonoxid, der er optaget i blodet, vil være udskilt igen efter 8 timer. 


 

 

Da carbonmonoxid er så lang tid om at blive udskilt, vil der blive ophobet en del carbonmonoxid i blodet, når man ryger flere cigaretter i løbet af dagen, hvorefter en del bliver udskilt igen i løbet af natten.
Næste morgen vil der stadig være en del carbonmonoxid bundet til blodet, og man starter forfra.
Carbonmonoxid kan måles ved et apparat (kuliltemåler), som virker på samme måde som politiets alkoholmålere. Apparatet registrerer, hvor meget carbonmonoxid man udånder.


Den hygiejniske grænseværdi (den koncentration der max. må være på en arbejdsplads) er 25 ppm. Det vil sige, at en del storrygere udånder mere carbonmonoxid, end de må indånde på en arbejdsplads.