Når man spørger rygere om, hvordan cigaretter virker, fortæller de, at de oplever en skærpelse af deres koncentration og samtidig opnår en afslappet tilstand og velvære i form af et ”kick”. Denne dobbeltvirkning kan forklares ud fra, hvordan nikotin påvirker hjernen.

I hjernens limbiske system, som populært kaldes for hjernens belønningssystem, vil nikotin bindes til receptorerne på nervecellerne i nervebanerne. Derved aktiveres bundter af nerver, der sender impulser til andre neuroner, som producerer dopamin. Dette frigives i nycleus accumbens, hvorved koncentrationen af dopamin stiger, og det opfatter rygeren som velvære.

Samtidig stiger aktiviteten i andre dopaminbaner til hjernebarken, cortex cerebralis, hvorved koncentrationsevnen og tankevirksomhed stiger. Nikotin påvirker tillige hippocampus i det limbiske system. Derved skærpes hukommelsen samt forhold, som har med følelser at gøre. Da nerverne har fået øget antallet af receptorer, er oplevelsen af en skærpet hukommelse med mere ikke en ekstra gevinst, men derimod blot et resultat af, at hjernens nervebaner kommer tilbage til normaltilstanden, når der er en vis mængde nikotin i kroppen. Man er blevet afhængig af nikotin og skal altså have nikotin for at få følelsen af at være i ”normal tilstand”.

Rygeren oplever et velvære og en behovsopfyldelse ved at få nikotin, da hjernens belønningssystem bliver stimuleret. Stimulationer som også kan opnås ved andre påvirkninger, som oplevelse af behagelige følelser udløst ved for eksempel sex, mad, berøring og ved at se ting, man har det godt med. Der sker samtidig en indlæring i hjernen om, at rygning er en behagelig og rar ting. Dette bliver ofte sat sammen med bestemte situationer, handlinger, oplevelser eller ting, man ser.
Hjernen indlærer, at de rare følelser og tilfredsstillelsen af belønningssystemet hænger sammen med bestemte ting i hverdagen, og dermed får man igen trang til en cigaret.
Det er mange forskellige ting, der kan udløse trangen til en cigaret. Rygeren kan have indlært, at når man har spist eller drukket en kop kaffe, så kan man opnå tilfredsstillelsen af belønningssystemet med en ny cigaret. Udløsningen kan også være en farve, røg, et billede af en cigaret med mere. Dette udnytter tobaksindustrien, både mens de stadig måtte reklamere, men også efter reklameforbudet. Der findes blå askebægre på cafeer, som tidligere bar reklamer for Blå Kings, der ryges på film og tv, der laves shows, hvor cigaretter og cigaretpakker bruges i jonglørnumre, cigaretpakker bliver eksponeret ved udsalgsstederne, og popmusikere synger om Blå Kings.

Tobaksindustrien kender til alle disse mekanismer og udnytter dem til at fastholde rygerne og til at skabe nye rygere.