Alle kender sikkert situationen med en ryger, der ikke har fået købt cigaretter eller sidder i en flyver og ikke må ryge. Vedkommende bliver desperat, fordi belønningssystemet mangler nikotin og alle nerverne ikke virker optimalt. Personen bliver følelsesmæssigt påvirket og kan eksempelvis blive ked af det, aggressiv, mangle koncentration eller blive desperat i sin søgen efter en cigaret.

Personen mangler sit nikotin for at være ”normal”. Der mangler noget til at stoppe alle de receptorer, der normalt har bundet nikotin på sig. Personen er afhængig af nikotin, som en narkoman er afhængig af sit stof.

Perioden indtil nerverne igen er faldet til ro, er forskellig fra person til person og forskellig alt efter, hvor afhængig man er af nikotin. Enkelte personer bliver ikke afhængige af nikotin og oplever aldrig symptomer, mens andre ikke skal have røget i ret langt tid, før de er afhængige.

Men det er som regel ikke problemet med manglende nikotin, der er årsagen til, at rygeren ikke kan stoppe med at ryge. Det er derimod alle de indlærte situationer og handlinger, der er svære at komme af med. Det er derfor vigtigt for en person, der ønsker at stoppe med at ryge, at vedkommende er opmærksom på, hvad der udløser rygetrangen og dermed finder nogle måder til at komme uden om disse situationer og handlinger.