Efter et rygestop mærker mange ofte, at de bedre kan udføre forskellige fysiske opgaver. Dette skyldes især, at lungerne er blevet renset, og man derfor lettere kan trække vejret og optage ilten. Men det hænger også sammen med, at blodkredsløbet langsomt bliver renset for affaldsstoffer, og dermed mindskes risikoen for dannelse af blodpropper.

Allerede efter 2 døgn er al carbonmonoxiden ude af blodet, så der er fri transport af ilt på alle de røde blodlegemer. Det betyder, at en storryger vil have forbedret sin ilttransport til musklerne og resten af kroppens organer med op til 10 %. Dette mærker mange som en forbedring af deres kondition.