Hvis oxygenmængden ikke er tilstrækkelig, dannes carbonmonoxid. Ved øget oxygentilførsel vil forbrændingen også blive mere effektiv, hvilket medfører en højere temperatur.
Det betyder, at en ryger, der suger hurtigt og kraftigt på cigaretten, vil forøge forbrændingen og dermed temperaturen. Men det er ikke ensbetydende med, at der dannes mere carbondioxid i forhold til carbonmonoxid, da ligevægten mellem de to stoffer er temperaturafhængig (se figur 2.2).
Carbonmonoxiden er et meget giftigt molekyle for organismen. Det optages hurtigt i lungerne, hvor det bliver bundet til blodets hæmoglobin, og det tager lang tid at udskille igen. Carbonmonoxid optager oxygenets plads i blodet. Det er derfor bedst, at der dannes så lidt carbonmonoxid som muligt i røgen fra cigaretten. Det kan blandt andet gøres ved øget oxygentilførsel til gløden.
Ved øget tilførsel af oxygen vil ligevægten forskydes mod dannelse af mere carbondioxid. Dette kan skabes ved at lave cigaretpapiret tyndere eller mere brandbart, således at der suges oxygen ind bag glødezonen. Det kan også gøres ved at fremstille et cigaretpapir med mikroskopiske huller, så der trækkes oxygen ind i cigaretten. Herved vil der ske en øget oxidation af carbonmonoxid, og det reducerende miljø i cigaretten vil blive formindsket.
På grund af ovenstående ligevægts temperaturafhængighed vil der dannes mere CO ved højere temperatur. En ligevægt vil altid forsøge at modvirke en påvirkning – når der dannes varme (mod højre), vil reaktion forløbe mod venstre for at forbruge varmen (Le Chateliers princip).
Nedenstående diagram viser ligevægtens beliggenhed i forhold til temperaturen. 

Optagelse og udskillelse i organismen

Carbondioxid dannes også ved organismens egen forbrænding i cellerne. Oxygen transporteres rundt i kroppen med blodets hæmoglobin og afleveres til cellernes forbrænding af energistoffer, typisk glukose. Det dannede carbondioxid bliver igen optaget i blodbanen, udskilt i lungerne og udåndet i atmosfæren. Dette sker hurtigt.
Når en person indånder carbonmonoxid, vil dette bindes 210 gange bedre end oxygen til blodets hæmoglobin i de røde blodlegemer.

          CO + hæmoglobin  –>  carbonmonoxidhæmoglobin (COHb)

Carbonmonoxid vil derfor overtage det livsvigtige oxygens plads i hæmoglobinet. Ved rygning af 30 cigaretter om dagen
kan man let risikere, at carbonmonoxid sætter sig på 9-10 % af hæmoglobinet i blodet. Og fordi carbonmonoxid sidder fast til hæmoglobin, vil det blive udskilt langsomt. Man kan således let måle CO i en rygers udåndingsluft, selv efter at vedkommende ikke har røget i flere timer. CO kan faktisk måles i op til et døgn efter, at den sidste cigaret er røget. I udåndingsluften hos storrygere kan man ofte måle koncentrationer af carbonmonoxid, der er større end den hygiejniske grænseværdi på 25 ppm. Det vil sige, at rygere udånder luft med en højere koncentration af carbonmonoxid, end der er i den luft, det er tilladt at opholde sig i på sin arbejdsplads.