Arbejdstilsynet
www.at.dk/sw6018.asp
Arbejdstilsynets side med arbejdsmiljøregler, vejledninger, nyheder

Chemicool Periodic Table
www.chemicool.com/
Periodisk system med mange oplysninger om det enkelte grundstof

InfoM@ster Chemistry Links
www.dtv.dk
Webside med mange henvisninger til relevant materiale om kemi på internettet

Kemilærerforeningen
www.ke.gymfag.dk/
Kemilærerforeningen - mange gode links

KIROS
www.kiros.dk
Kemisk Instituts (Aarhus Universitet) oversigt med sikkerhedsdata for kemiske stoffer. Indtast stoffets navn og se sikkerhedsbeskrivelsen.

WebElements
www.webelements.com/
Periodisk system fra University of Sheffield, England