I undervisningsmaterialet "Hvad gemmer røgen?" kan du finde tekster, som omhandler de kemiske aspekter, der gør cigaretrøgen skadelig, og som gør rygeren afhængig af cigaretterne. Her er fokus på røgens indholdsstoffer: nikotin, tjære, tungmetaller og tilsætningsstoffer. Ved hjælp af kemifagets redskaber når man frem til, at cigaretrøg betragtet som stof er i en fareklasse over asfalt, sprøjtemidler og opløsningsmidler.

Se også opgaver til ovenstående.