Mange tror fejlagtigt, at vandpiberygning er ufarlig. Sikkert fordi røgen ikke ’brænder i halsen’ som røgen fra en cigaret, og fordi smagen er mere sød. I dag ved vi, at vandpiberygning både er sundhedsskadeligt og kan føre til afhængighed. Fuldstændig som cigaretter.

Myregift i røgen
På samme måde som cigaretrøg indeholder røg fra vandpiber flere tusind stoffer. Kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Mange af stofferne er kræftfremkaldende og findes i produkter såsom lim, benzin, raketbrændstof og myregift. Så uanset om man ryger vandpibe eller cigaretter, transporteres røgens giftige stoffer rundt i kroppen og påvirker kroppen utroligt negativt.  
Læs mere om, hvad røgen indeholder under fanen ”Røgens indhold” i venstremenuen. 

Bilos ned i lungerne
Et af de stoffer, der findes mest af i vandpiberøgen, er kulilte. Stoffet kender man fra udstødningen på en bil, så groft sagt kan man sige, man får bilos ned i lungerne ved at ryge vandpibe. Når man ryger vandpibe, antændes et stykke kul, der varmer tobakken op. Kullet medvirker til at producere ekstremt høje mængder kulilte, og blandt vandpiberygere er der målt højere værdier end dem, man ser hos cigaretrygere – også storrygere. 
 
Tobaksindustrien snyder dig
Tobaksrøg er i sig selv stærk, varm og meget ubehagelig at inhalere. Men sådan føles det ikke at ryge vandpibe. Tobaksindustrien er derfor mistænkt for at tilsætte stoffer i vandpibetobakken, der både slører de ubehagelige smagsindtryk, og som gør, at man nemmere optager nikotin. Sidstnævnte skyldes, at surhedsgraden i røgen ofte er højere end surhedsgraden i røgen fra cigaretter. Med sin højere surhedsgrad, skal vandpiberøgen derfor ikke inhaleres helt så dybt som cigaretrøgen, for at optage høje mængder nikotin. Også de høje mængder sukkerekstrakt og aromastoffer, som i øvrigt udgør størstedelen af vandpibetobakken, er med til at skjule den ubehagelige følelse der normalt ville opstå.
Du kan læse mere om tobaksindustriens metoder under fanen ”Tobak & markedsføring”.

Kræft
Den kræftsygdom, der er mest undersøgt i forbindelse med vandpiberygning, er lungekræft. Undersøgelser viser, at vandpiberygere har 2 – 3 gange så stor risiko for at udvikle lungekræft end folk, der ikke ryger. Sammenhængen mellem vandpiberygning og andre former for kræft er ikke undersøgt i samme grad, men der er undersøgelser, der viser, at især vandpiberygning kan øge risikoen for at udvikle mundhulekræft. Det kan skyldes, at vandpiberygere er udsat for røgen i mundhulen i længere tid. Derudover har man, hvis man ryger vandpibe, højere risiko for at udvikle blærekræft i forhold til ikke-rygere.

Rygerlunger
Mange rygere får på et tidspunkt rygerlunger – også de, der hyppigt ryger vandpibe. Sygdommen er alvorlig og kan ende med kvælningsdøden. De første symptomer ses ved vejrtrækningsproblemer, der skyldes en nedsat lungekapacitet. Nogle vil på et tidspunkt blive så besværede, at de kun kan sidde ned og har brug for ekstra ilt fra et apparat. Omkring 3.500 danskere dør hvert år af rygerlunger.
Det er også blevet vist, at der blandt vandpiberygere er større hyppighed af kronisk bronkitis (langvarig betændelsestilstand) i forhold til både cigaretrygere og ikke-rygere. Det skyldes formentlig, at partiklerne i røgen sætter sig fast i slimhinderne i lungerne og ødelægger det naturlige rensesystem. Symptomerne er kraftig hoste, opspyt af slim og mindsket lungekapacitet. Det kan i øvrigt også give anledning til KOL, men kan på den anden side også forsvinde ved rygestop. Så det er aldrig for sent at stoppe med at ryge!   
Du kan læse meget mere om KOL her samt under fanen ”Rygningens skadevirkninger”.

Hjertet og kredsløbet
De, der ryger vandpibe, bliver på samme måde som cigaretrygere udsat for høje mængder af kulilte – endda mere. Netop kulilten er farlig for kroppen, fordi man vil have sværere ved at transportere ilten rundt i blodet, pulsen stiger, der kan opstå forhøjet blodtryk, øget risiko for skader på karvæggene og åreforkalkning. Altså nøjagtig de samme skader på hjertet og kredsløbet, som man kender fra cigaretter.

Al rygning er farligt
Nu sker det sjældent i Danmark, at vandpiberygere bapper på deres vandpibe lige så tit som dem, der ryger cigaretter. Men en enkelt vandpibe svarer til mellem 2-10 cigaretter (afhængigt af vandpibetypen), så det kan hurtigt gå op, selvom man bare ryger en gang i mellem. Men husk nu – al rygning er farlig og indebærer en stor risiko. Også for at blive fast cigaretryger.
Vandpiben træner dig i at ryge
Vandpiben kan kickstarte rygekarrieren. Du ryger måske kun cigaretter og vandpibe en gang imellem, men langsomt øges din trang og dit behov for mere nikotin. Vandpiben træner dig i at ryge, du færdes blandt rygere, rygning er en del af fællesskabet, og pludselig hænger du på den.
Du kan læse meget mere om vandpiberygning og dens skadevirkninger i denne rapport fra Kræftens Bekæmpelse.