I 2002 blev der indført forbud mod reklamer for cigaretter og tobak i Danmark. Dette blev vedtaget i ”Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.”  Før denne lovændring trådte i kraft havde tobaksindustrien i høj grad anvendt reklamer, der viste rygning som et symbol på selvstændighed og fremstillede rygerne som glade, smukke, sexede og succesfulde. Men med lovgivningen om reklameforbud i 2002, betød det nu, at tobaksindustrien ikke længere måtte reklamere i ugeblade, på plakater og mange andre steder.

Loven er siden 2001 revideret to gange i ændringslovene nr. 1021 af 21/10/2008 og nr. 327 af 23/03/2013.

Reklamer for tobak
Tobaksindustrien vil dog stadig have dig til at købe deres varer: cigaretter og tobak, men eftersom tobaksreklamer nu er forbudt, finder tobaksfirmaerne på nye måder at markedsføre deres produkter på.

Her på siden kan du læse om, hvordan tobaksfirmaerne markedsfører deres produkter, hvad den danske lovgivning siger om tobaksreklamer, hvordan reglerne for markedsføring af tobak er i andre lande samt finde sjove og tankevækkende videoklip og billeder fra kampagner, der prøver at motivere til rygestop.