I en dansk 9. klasse er der i gennemsnit mindst én elev, der ryger hver dag. Det svarer til, at 5 % af eleverne ryger dagligt. Derudover er der også en del unge, der ryger ind i mellem eksempelvis til fest eller når de ellers er sammen med deres venner. Hvis vi tæller lejlighedsrygerne sammen med dagligrygerne, er det derfor omkring én ud af fem elever i en klasse, der ryger. Og én ud af tre elever har prøvet at ryge. Tabellerne nedenfor viser andelen af rygere fordelt på drenge og piger på tre forskellige alderstrin.

 

Procent, som ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere (fra: Skolebørnsundersøgelsen 2014).


Procent, som ryger dagligt (fra: Skolebørnsundersøgelsen 2014).

 

Procent, som har prøvet at ryge (fra: Skolebørnsundersøgelsen 2014).


Rygevaner for unge på ungdomsuddannelserne

Flere af de elever, der i folkeskolen kun ryger engang imellem, bliver i løbet af teenageårene dagligrygere, hvis de kommer ind i et miljø, hvor det er almindeligt at ryge. Især kan skiftet fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller job få unge til at ryge mere regelmæssigt og måske blive så afhængige, at de ikke kan stoppe.
Blandt de unge, der går på gymnasiet, ryger omkring 12 % dagligt, mens 37 % af de unge på erhvervsskolerne ryger dagligt. Ser man på andelen af lejlighedsrygere er der 34 % af gymnasieeleverne der ryger lejlighedsvist, mens 20 % af de unge på erhvervsskolerne ryger lejlighedsvist.

 Tabellen viser rygevaner for unge på ungdomsuddannelserne (Gymnasium & HF samt Erhvervsskole).
Kilde: Ungdomsprofilen 2014.


Færre unge rygere
Heldigvis er der færre og færre unge, der ryger. I 2000 røg 17 % af eleverne i 9. klasse dagligt. I dag er det halvt så mange. Blandt de 16-20 årige er der også sket et fald, særligt hos pigerne. I 2000 røg 21 % i den aldersgruppe hver dag. I dag er det kun omkring 15 %.
Tabellen nedenfor illustrerer udviklingen i rygevaner blandt de 15 årige fra 2000-2006. Andelen af rygere blandt de 15 årige er faldet markant i perioden 2000 – 2006. Højere pris, mere omfattende rygeforbud og kontrol med at butikker ikke sælger cigaretter til unge under 18 kan være med til at færre unge begynder at ryge.

 

Udvikling i andelen af unge dagligrygere fra 2000- 2006 (Kilde: MULD - Unges livsstil og dagligdag 2006, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2007)


Uddannelse og rygning

Der er markante sociale forskelle i danskernes rygevaner. Unge uden uddannelse og unge på erhvervsskolerne ryger oftere og mere end de unge på gymnasier og videregående uddannelser. Det er dog ikke kun din egen uddannelse, der betyder noget for, om du ryger. Dine forældres uddannelse spiller også en rolle. Risikoen for at du ryger falder, jo længere en uddannelse dine forældre har.
Graferne nedenfor viser andelen af dagligrygere fordelt på først forældrenes uddannelsesgruppe og derefter deres egen uddannelsesgruppe.

 

Andele af unge dagligrygere fordelt på forældres længste uddannelse, opdelt på køn i procent (fra: MULD - Unges livsstil og dagligdag 2006, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2007).

 

 

Andele af unge dagligrygere fordelt på egne uddannelsesgrupper, opdelt på køn i procent (fra: MULD - Unges livsstil og dagligdag 2008, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2009).


Hvis du vil finde flere statistiske analyser og læse mere om unge og rygning kan du finde det i Sundhedsstyrelsens rapport 11-15 åriges livsstil og dagligdag og i MULD rapporten 2008 – Unges livsstil og dagligdag.

 

Boom i vandpiber
Færre unge ryger cigaretter, men samtidig prøver flere at ryge vandpibe. Mange ved ikke, at det er lige så farligt at ryge vandpibe som at ryge cigaretter. Har man først vænnet sig til at ryge vandpibe, er det nemmere at starte med at ryge cigaretter. Derfor er det ikke så smart, at vandpiberne er blevet så populære. Blandt de 16-20-årige har 61,8 % af drengene og 58 % af pigerne prøvet at ryge vandpibe. Heldigvis er der ikke så mange unge, der ryger vandpibe hver dag eller mange gange om ugen.

 

Tabellen viser procentdelen af unge mellem 16 – 20 år, der har røget vandpibe.
Kilde: MULD - Unges livsstil og dagligdag 2008, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2009.


Under fanen ”Vandpibe” kan du læse meget mere om vandpibens historie, indhold og skadevirkninger.