60 % af de der ryger, ønsker at stoppe. Men når man først er blevet afhængig, kan det være svært at stoppe. I 2014 forsøgte knap 200.000 danske rygere at stoppe, hvoraf omkring 50.000 havde held med det. Mere end én million danskere har vundet kampen mod tobakken og er nu eksrygere, så det kan lade sig gøre.

Forskellige rygestopmetoder
Nogle rygere prøver at stoppe på egen hånd, andre får hjælp ved at tage et rygestopkursus, bruge nikotinerstatning eller finder hjælp til rygestop på nettet. Men hvad er den bedste metode til rygestop?

Succes med rygestop

  • Én ud af tyve rygere, der prøver at stoppe uden hjælp, har succes med sit rygestop.
  • Én ud af seks rygere, der tilmelder sig et rygestopkursus, har succes med sit rygestop.
  • Én ud af fem rygere, der har tilmeldt sig et rygestopkursus og møder op 80 % af mødegangene, har succes med sit rygestop.

Mange unge vil stoppe
Næsten hver anden ung ryger fortryder i dag deres rygning og ønsker at stoppe. Da de startede som 14-15-årig, var det måske fordi, de ville signalere noget bestemt, ønskede at tilhøre en bestemt klike og tænkte ikke over helbredskonsekvenserne. I dag kan mange godt se, at de burde have valgt anderledes. Set med sundhedsbriller handler det om at få alle unge til at stoppe, inden forbruget eskalerer yderligere. For pludselig bliver en halv pakke til en hel. Og afhængigheden stiger. Så jo før, jo bedre.
Grafen nedenfor viser andelen af drenge og piger, der ønsker at stoppe med at ryge.

 

 Tabellen viser ønske om rygeophør blandt 16 – 20 årige piger og drenge, der ryger dagligt.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil Unge (2011).


Hurtig sundhedsgevinst
Hvor meget man genvinder af sit oprindelige helbred ved at stoppe, afhænger naturligvis af, hvor længe man har røget og det samlede tobaksforbrug, men som tommelfingerregel siger man, at det tager omkring 15 år, før eksrygerens risiko for lungekræft er faldet til samme niveau som hos én, der aldrig har røget tidligere. Men det er vel og mærke blandt voksne, som har røget i mange år. Hos unge falder risikoen for lungekræft typisk hurtigere.