Én ud af fire danskere ryger dagligt. Andelen af rygere er faldet jævnt siden 1970'erne. Dengang røg omkring 60 % af danskerne.
 

 Andelen af rygere i befolkningen fra 1950 til i dag. Linjen i midten af 90'erne skyldes et skift i måden at måle rygevaner på.


Flere mandlige rygere
I dag er der lidt flere mænd end kvinder der ryger. For 50 år siden var forskellen markant.  I 1950'erne røg således 80 % af mændene, mens kun halvt så mange kvinder røg. Derfor gjorde tobaksindustrien en stor reklameindsats for at få flere kvinder til at ryge, og i dag ryger mænd og kvinder næsten lige meget. 

Læs mere om danskernes rygevaner nu og tidligere på Kræftens Bekæmpelses webside eller i Folkesundhedsrapporten 2007 fra Statens Institut for Folkesundhed.

Uddannelse har betydning for rygning
Folk i de dårligst stillede grupper ryger mest – højtuddannede ryger således mindre end kortuddannede. Sammenhængen mellem højeste gennemførte uddannelsesniveau og forekomsten af personer der ryger dagligt er meget klar. Således falder forekomsten fra 26,2 % blandt personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau til 7,1 % blandt personer med en lang videregående uddannelse. Tallene er illustreret i nedenstående tabel. 


Tabellen viser andelen af rygere i forhold til længden af uddannelse (oplyst i procent).
Kilde: Danskernes Sundhed. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013.

Når der er forskel på andelen af rygere i forskellige sociale grupper, kalder man det for 'social ulighed i rygning'. I Danmark vokser den sociale ulighed, fordi der bliver større og større forskel på, hvor mange rygere der er i de lavere og i de højere sociale grupper. Før i tiden var forskellen mindre. Der røg både dem med lang og kort uddannelse.

Årsag til social ulighed i rygning
Der er flere grunde til, hvorfor der er flere kortuddannede, der ryger. Blandt kortuddannede ryger mange i omgangskredsen og familien, og rygning er en naturlig del af det sociale liv. I et miljø, hvor der bliver røget meget, kan det være svært at finde støtte til at være røgfri hos vennerne, og det er svært at være med i fællesskabet, hvis man ikke ryger. En anden grund kan være, at problemer med arbejdsløshed, belastende job og dårlig økonomi kan være stressende. For nogle kan rygning være en måde at takle stress på. De mange problemer kan også gøre det sværere at få overskud til at kvitte smøgerne.