Tobaksrøg er en blanding af 7.000 forskellige kemiske stoffer i form af gas og partikler. Når man ryger eller opholder sig i et rum med tobaksrøg, optager man en del af disse stoffer i kroppen. Mindst 70 af de 7.000 stoffer i cigaretrøgen kan fremkalde kræft i kroppen.

Skadelige stoffer i røgen
På cigaretpakkens varedeklaration skal du kunne læse, hvor meget tjære, kulilte og nikotin en cigaret afgiver. Umiddelbart er det de tre stoffer, der er mest sundhedsskadelige ved rygning.

Alle cigaretter indeholder også tilsætningsstoffer. Tilsætningsstoffer er formentlig ikke så skadelige i sig selv, men de er problematiske på en anden måde. Flere af tilsætningsstofferne har nemlig den virkning, at de gør det lettere at starte med at ryge, fordi de gør røgen mildere og rarere at få ned i lungerne. Det er tilsætningsstoffer som mentol, lakrids og propylen der letter rygning, og dermed gør det nemmere at starte med at ryge. 
Andre tilsætningsstoffer, såsom kakao, theobromin, glycyrrhizin og pyridine, gør dig mere afhængig af cigaretter. Disse stoffer dannes ved forbrændingen af sukkerstoffer.

Under ”Røgens indhold” kan du læse meget mere om de forskellige tilsætningsstoffer, der anvendes i tobak. 

Cigaretter indeholder forskellige kemiske produkter