Hovedreglen i ”Lov om røgfri miljøer” er, at rygning er forbudt indendørs på steder med offentlig adgang. Det vil sige på eksempelvis skoler, arbejdspladser og restauranter.
Loven fastsætter minimumsregler, men der kan lokalt fastsættes yderligere regler end de opstillet i loven. 
 
Grundskoler
På skoler, efterskoler og kostskoler må hverken børn eller voksne ryge på institutionens område. På eksempelvis anbringelsessteder og døgninstitutioner, hvor der bor unge under 18, kan institutionen bestemme, at de unge gerne må ryge i rygerum, på deres værelse eller udendørs.
 
Uddannelsessteder
På ungdomsuddannelser med treårige gymnasiale uddannelser, hvor størstedelen af eleverne er under 18 år, må hverken unge eller voksne ryge på uddannelsesinstitutionens område. Ligger der en anden ungdomsuddannelse sammen med den gymnasiale uddannelse, eksempelvis teknisk skole, gælder rygeforbuddet alle elever og ansatte.
På videregående uddannelser og ungdomsuddannelser, hvor størstedelen af eleverne er over 18 år, kan institutionen beslutte at indrette rygerum eller rygekabiner, og rygning kan tillades udendørs.
 
Arbejdspladser
Rygning er forbudt indendørs, men arbejdspladsen kan indrette rygerum eller rygekabiner, hvor rygning er tilladt. Rygning kan være tilladt udendørs.

Det offentlige rum
Det er forbudt at ryge indendørs alle steder med offentlig adgang. Det er eksempelvis posthuse, butikker, biografer, biblioteker, sportshaller, idrætsklubber, venteværelser og lignende. Men stedet kan beslutte at indrette rygerum eller rygekabiner.
 
Kollektive transportmidler
Det er forbudt at ryge i busser, tog, metro, S-tog og i taxaer.
 
Caféer og restauranter
Der er rygeforbud på caféer og restauranter. Ejeren kan beslutte at indrette rygerum eller rygekabiner, men her må der ikke serveres mad eller drikkevarer. Det enkelte sted kan beslutte, at gæsterne kan tage drikkevarer med ind i rygerummet.

Forbud med forbehold
Men betyder loven, at ingen bliver udsat ufrivilligt for giftig tobaksrøg? Der er områder, som ikke er omfattet af lovgivningen.  Læs hvor under fanen ”Huller i loven” i venstremenuen.