Tobaksrøg skader din sundhed. Både din egen rygning og passiv røg kan give kræft, rygerlunger og andre sygdomme. Forskning har gennem de seneste år i stadig højere grad vist, hvor farligt det er at ryge. Derfor vedtog politikerne i Danmark i 1995 "Loven om røgfri miljøer”. Loven er blevet revideret flere gange sidenhen, - senest i 2012 og har fortsat indbygget en revisionsbestemmelse, som fastsætter, at der skal foretages revision af loven igen i folketingsåret 2014/15.
Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer for at beskytte personer mod passiv rygning og dets skadelige effekter, herunder undgå, at personer ufrivilligt udsættes for passiv rygning.
 
Lov om røgfri miljøer – fra 1995 og til nu
I 1995 begrænsede loven rygning på offentlige steder, såsom arbejdspladser, offentlige møder, institutioner. Men man måtte stadig gerne ryge i rygerum og på specielle rygeområder. Man kunne derfor opleve, at rygerne sad i den ene ende af rummet, mens ikke-rygerne sad i den anden, hvilket ikke beskyttede mod forurening fra tobak.

I 2000 ændrede politikerne loven, så det nu var forbudt for elever at ryge på skolerne.

I 2005 blev loven igen ændret – nu var det et krav, at caféer og restauranter med et skilt viste, om gæsterne måtte ryge på stedet.

Folketinget strammede rygeloven igen i 2007, så det blev forbudt at ryge på alle offentlige steder. Det vil sige arbejdspladser, grundskoler, caféer, busser og tog. Der var dog undtagelse i loven, eksempelvis måtte man ryge på enmandskontorer og på små værtshuse.
Her kan du læse hele loven om røgfri miljøer fra 2007.

I 2012 kom den seneste revidering af loven. Nu må hverken elever eller lærere ryge på grundskoler og gymnasiale ungdomsuddannelser, hvis de fleste af eleverne er under 18 år.
Hvis den gymnasiale uddannelse ligger samme sted som en handelsskole, teknisk skole eller andre ungdomsuddannelser, gælder rygeforbuddet alle elever og ansatte. Så i praksis er rygning forbudt på næsten alle ungdomsuddannelser.
Man må heller ikke længere ryge på enmandskontorer.
Revisionen af lov om røgfri miljøer fra 2012 kan læses her.  

Under fanen ”Hvad siger loven om røgfri miljøer” i venstremenuen kan du læse mere om, hvilke steder der er omfattet af rygeloven.

 


Udvikling i rygeloven
 

1995: "Lov om røgfri miljøer" bliver vedtaget. Loven skal beskytte mod passiv røg og begrænser rygning på offentlige steder.
                                                                                                                                                                                     2000: "Lov om røgfri miljøer" bliver ændret, og elever må nu ikke længere ryge på grundskoler.

2005: "Lov om røgfri miljøer" bliver igen ændret, og nu skal alle restauranter have skilte, der fortæller, om man må ryge på stedet eller ej.

2007: "Lov om røgfri miljøer" bliver ændret, så det nu er forbudt at ryge på offentlige steder.

2012: Loven ændres, så rygning på grundskoler og de fleste ungdomsuddannelser er forbudt. Man må ikke længere ryge på enkeltmandskontorer, og rygekabiner skal have et advarselsskilt.