I Danmark gælder der bestemte regler for, hvordan tobaksprodukter skal se ud, og hvad man må komme i dem. Reglerne findes i "Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer".

Læs hele loven

Grænser for tjære, nikotin og kulilte
I EU skal tobak være mærket med oplysninger om indhold af tjære, nikotin og kulilte. En cigaret i EU må højst afgive 10 mg tjære, 1 mg nikotin og 10 mg kulilte. For andre tobaksprodukter kan hvert land selv bestemme grænseværdierne for stofferne. Indholdet af stofferne skal måles efter en standard målemetode.

Advarsler rygning dræber
På cigaretpakker skal der være en advarsel, der fortæller, at rygning er skadeligt og kan dræbe. Der er meget detaljerede regler for, hvor advarslen skal placeres, og hvordan den skal se ud. Den skal placeres synligt, dække mindst 30% af fladen, være trykt med sort skrift på hvid baggrund med sort kant omkring og med skrifttypen Helvetica.

Skræmmefotos på tobakken
Fra 15. februar 2012 skal der på alle cigaretpakker i Danmark være både tekst og billedadvarsel. Producenterne kan vælge imellem en række billeder, der viser konsekvenserne af rygning, fx kræft og andre sygdomme, barnløshed, rynket hud o.l. Se de uhyggelige billeder her.

Tilsætningsstoffer
Tobaksproducenterne har pligt til at sende en liste til Sundhedsstyrelsen over de tilsætningsstoffer, de putter i deres varer. Producenterne skal oplyse, hvorfor de tilsætter stofferne, og hvad de ved om deres skadelige virkning. Stofferne skal få tobakken til at smage bedre og gøre rygeren hurtigere afhængig. Mange af stofferne er giftige og kan give risiko for fx kræft. Også i cigaretter, der bliver markedsført som "uden tilsætningsstoffer", er der tilsat ingredienser, der giver fugt og holder sammen på tobak og papir o.l.  

Ingen regler for tobaksprodukter
Der er regler for, hvad producenterne må putte i legetøj, fødevarer, kosmetik og alt muligt andet. Men tobaksproducenterne må putte hvad som helst i deres varer, for der er ingen lov, der siger, hvad tobaksprodukter må indeholde. Læs mere om manglende lovgivning på tobaksområdet på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Læs mere på Liv.dk om:
Røgens indhold

Indholdet i forskellige tobaksprodukter

Tobaksindustrien fusker med målinger

Selv om loven siger, at tobaksproducenterne skal måle indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter efter en standardmetode, så kan du ikke være sikker på, at de værdier, der står på pakken, er rigtige.

Tobaksproducenterne laver bitte små huller i cigaretterne, inden de måler indholdet af stofferne. På den måde får de det til at se ud som om, at indholdet af giftige stoffer i cigaretterne er lavere, end det er i virkeligheden.