I Danmark gælder der bestemte regler for, hvordan tobaksprodukter skal se ud, og hvad man må komme i dem. Reglerne findes i "Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer

Loven om ”Fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer” revideres både i henhold til beslutninger vedtaget i Folketinget, og ud fra EU-direktivet om tobaksvarer, der vedtages i Europa-Parlamentet. Det nyeste EU-direktiv om tobak blev vedtaget i april 2014 og indeholder lovgivning, der skal implementeres direkte i dansk lovgivning uden diskussion. Samtidig indeholder EU-direktivet en række bestemmelser, der åbner op for, at hvert medlemsland kan foretage yderligere restriktioner og som landet selv skal tage op til politisk behandling.
EU-direktivet skal være implementeret i medlemslandenes lovgivning inden den 20. maj 2016.
Du kan læse mere om EU-direktivet her.
 
Grænser for tjære, nikotin og kulilte
I EU skal tobak være mærket med oplysninger om indhold af tjære, nikotin og kulilte. En cigaret i EU må højst afgive 10 mg tjære, 1 mg nikotin og 10 mg kulilte. For andre tobaksprodukter, såsom pibetobak, cigarer, cigarillos og røgfri varer kan hvert land selv bestemme grænseværdierne for stofferne. Indholdet af stofferne skal måles efter en standard målemetode. Indholdet af tjære måles efter ISO 4387, indholdet af nikotin måles efter ISO 10315, mens indholdet af kulilte måles efter ISO 8454. Nøjagtigheden af målingerne vedrørende tjære, nikotin og kulilte bestemmes ved hjælp af ISO-standard 8243.
Du kan læse mere om de forskellige målemetoder under bjælken ”Undervisning” ved at vælge fanen ”guide til elever” og derefter ”teknologiprojektet”.
 
Kombinerede advarsler 
I Danmark skal der være både tekst og billedadvarsel på alle cigaretpakker. Dette blev indført den 15. februar 2012.
Advarslen skal informere om, at rygning er skadeligt og kan dræbe. Der er meget detaljerede regler for, hvor advarslen skal placeres, og hvordan den skal se ud. Advarslen skal placeres synligt, på den øverste del af pakken og være trykt med sort skrift på hvid baggrund med sort kant omkring og med skrifttypen Helvetica.
I den nuværende lovgivning er det bestemt, at advarslerne på tobakspakkerne skal dække minimum 30 % af overfladen. Men med det nye EU-direktiv fra 2014 bliver det påbudt, at advarslen skal dække 65 % af for- og bagsiden. Derudover skal 50 % af cigaretpakkernes sider også dækkes af advarsler, såsom ”rygning dræber – hold nu op” eller ”tobaksrøg indeholder mere end 70 kræftfremkaldende stoffer”.
Producenterne kan vælge imellem en række forskellige billedadvarsler, der viser konsekvenserne af rygning, fx kræft og andre sygdomme, barnløshed, rynket hud og lignende. Se de uhyggelige billeder her.

Tilsætningsstoffer
Tobaksproducenterne har pligt til at sende en liste til Sundhedsstyrelsen over de tilsætningsstoffer, de putter i deres varer. Producenterne skal desuden oplyse, hvorfor de pågældende stoffer indgår i de pågældende tobaksvarer, samt hvad de ved om deres skadelige virkning.
Tilsætningsstofferne giver smag til cigaretterne, styrer holdbarhed og forbrænding og nogle er med til at forøge optagelsen af nikotin i kroppen. Mange af tilsætningsstofferne er giftige og kan øge risikoen for kræft. Samtidig har tilsætningsstofferne en afhængighedsskabende effekt på rygeren, der gør det svært at stoppe et tobaksforbrug igen. Selv i cigaretter, der bliver markedsført som "uden tilsætningsstoffer", er der tilsat ingredienser, der giver fugt og holder sammen på tobak og papir.  

Trangen til et tobaksprodukt, og hvor let man kan starte med at ryge, kan ændres betydeligt ved anvendelse af tilsætningsstoffer. Med det nye EU-direktiv fra 2014 bliver det forbudt at anvende aromastoffer, som tilfører produktet en kendetegnende aroma af andet end tobak. Direktivet forbyder cigaretter og rulletobak med sådanne kendetegnende aroma. Mentol betragtes som en kendetegnende aroma og vil blive forbudt efter en udfasningsperiode på fire år.
Andre tobaksvarer, såsom cigarer, cigarillos og røgfri varer er undtaget forbuddet mod kendetegnende aromaer. Undtagelsen kan dog ophæves, hvis der sker en ændring i omsætningen eller brugen af disse tobaksprodukter blandt unge.

Under fanen ”Røgens indhold” i venstremenuen kan du læse mere om en lang række tilsætningsstoffer, der anvendes i tobaksprodukterne.  


Tobaksindustrien fusker med målinger

Selv om loven siger, at tobaksproducenterne skal måle indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter efter en standardmetode, så kan du ikke være sikker på, at de værdier, der står på pakken, er rigtige.

Målingerne udføres på en rygemaskine, der måler indholdet af tjære, nikotin og kulilte under standardiserede forhold. Rygemåden, herunder sugets varighed, volumen og frekvens, er blandt andet fastsat i disse forhold.

Tobaksproducenterne laver bitte små ventilationshuller i cigaretterne, inden de måler indholdet af stofferne i cigaretten. Ventilationshullerne påvirker målingerne og får det til at se ud som om, at indholdet af giftige stoffer i cigaretterne er lavere, end det i virkeligheden er.

Rygerens rygemåde adskiller sig fra rygemaskinens, og det har betydning for mængden af skadelige stoffer, rygeren bliver udsat for. Rygeren kan tage større og flere sug samt øge hyppigheden af sugene og ryge cigaretten ned til en kortere skodlængde. Rygeren kan, modsat rygemaskinen, dække over ventilationshullerne og dermed få et større indtag af de skadelige stoffer. Dette sker enten bevidst eller ubevidst ved at placere læber eller fingre over hullerne.