I 2008 vedtog Folketinget ”Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år”. Heri blev det vedtaget, at aldersgrænsen for salg af tobak skulle sættes op fra 16 til 18 år. Unge under 18 må heller ikke tage cigaretter med over grænsen fra udlandet. Loven skal signalere, at rygning og unge ikke hører sammen, og den skal gøre det sværere for unge at få fat i tobak.
Der blev dog ikke samtidig afsat ressourcer til kontrol af aldersbegrænsningen, og den har derfor ikke haft så stor betydning.

I april 2012 indgik Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre & Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten aftale om styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet. Resultatet af den styrkede indsats kunne ses i ”Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.”, hvor det blev vedtaget, at bøden for salg af tobak til unge under 18 år skulle hæves til 5000 kr., 10.000 kr. og 20.000 kr. for henholdsvis 1., 2. og 3. gangstilfælde.
I samme lovændring blev det desuden påbudt alle tobaksudsalgssteder at have tydelig skiltning om aldersgrænsen for køb af tobak, ligesom det blev påbudt sælgeren at kræve fremvisning af gyldig ID ved tvivl om kundens alder. Dette blev indskrevet i ”Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 og lov om forbud mod tobaksreklame mv. fra 1. september 2013”.


Artikler om emnet

TV2 Nyhederne belyser i en artikel problemet med manglende håndhævelse af aldersgrænsen for køb af tobak. Læs hele artiklen her.

Bente Klarlund skriver i et indlæg på Politiken.dk, at for at håndhæve aldersgrænsen for salg af tobak bør man indføre tobakslicens for salg af tobak, som kan fratages udsalgsstederne, hvis de ikke håndhæver 18-års reglen. Læs hele artiklen her.