Siden 1950’erne har man vidst, at rygning var farligt og kunne give lungekræft, rygerlunger, blodpropper og andre sygdomme. Efterhånden fandt man ud af, at det ikke blot var rygning, men også passiv rygning, som var skadelig. Der blev derfor indført regler og love for, hvor man måtte ryge for at beskytte ikkerygerne mod røg.
Samtidig med loven begrænser, hvor folk må ryge, har politikerne vedtaget love og regler for reklame, markedsføring og fremstilling af cigaretter og tobak. Med lovgivningen vil man undgå, at tobaksindustrien manipulerer folk til at ryge samt forsøge at nedbringe antallet af rygere.

Lovgivning beskytter
Gennem lovgivning kan samfundet opstille rammer og regler, der beskytter mod og oplyser borgerne om de sundhedsskadelige effekter ved rygning. Eksempler herpå kan være:

  • Rygeforbud på offentlige steder besværliggør rygning og beskytter ikkerygerne mod passiv røg.
  • Alle tobakspakker skal være påført advarsler, der oplyser om tobakkens sundhedsskadelige virkninger.
  • Det er ulovligt for tobaksindustrien at reklamere for deres tobaksprodukter.
  • Det er ulovligt for unge under 18 år at købe tobak.

Under lovgivning i venstremenuen kan du læse mere om lov om røgfri miljøer, hvilke regler der er gældende for reklame, salg og fremstilling af tobak samt om rygelovgivning i andre lande.