Kræft er den sygdom, hvor tobakkens skadevirkninger er bedst dokumenterede. Hvert år dør omkring 15.000 danskere af en kræftsygdom, og omkring 1/4 af dem dør på grund af rygning. Det vil sige, at der er cirka 4.000 mennesker, som hvert år dør af kræft, fordi de har røget.
Sammenhængen mellem tobaksrygning og død er dosisrelateret. Det betyder, at jo mere man ryger, des større er risikoen også for skader. Både forbrugets størrelse, tobaksrygningens varighed og inhalationens dybde har indflydelse på dette.
Jo tidligere man begynder at ryge, desto større er risikoen for, at man tager skade af røgen. Det er fordi, lungevævet ikke er færdigudviklet, når man er ung, og derfor gør røgen mere skade, hvis man begynder at ryge tidligt.

2000 % forøgelse af risiko for lungekræft
Den mest udbredte og dødelige kræftform blandt rygere er lungekræft. Ved et dagligt forbrug på 25 cigaretter er risikoen 20 gange større end hos en, som aldrig har røget. Ved et forbrug på 40 cigaretter er risikoen for at få lungekræft mindst 30 gange større, end hvis man ikke havde røget. 9 ud af 10 lungekræfttilfælde skyldes tobaksrygning.

Film af lunger med og uden lungekræft

Film uden lungekræft

 


På dette klip ser du en film optaget hos en patient med lungekræft. Lungevævet er mere gråt, og lægen finder en knude med kræft.

 Film med lungekræft


På dette klip ser du en film, der optaget i en rask lunge. Læg mærke til, at lungevævet er glat og har en lyserød farve.Rygning og andre former for kræft

Lungekræft er ikke den eneste rygerrelaterede kræftsygdom. Rygning kan også give kræft i mund, svælg, strube, spiserør, urinblære, bugspytkirtel, nyre, livmoderhals og mavesæk. Derudover er mange andre organer i risikogruppen, også selvom de ikke kommer i direkte kontakt med røgen. Det er fordi, de kræftfremkaldende stoffer optages i blodet og føres rundt i kroppen.

 

Tabellen viser, hvor stor en del af kræfttilfældene i Danmark, der skyldes rygning. Den røde farve angiver tobakkens andel af hver sygdom.


Lungekræft og brystkræft er to hyppige former for kræft. Du kan læse mere om sammenhængen mellem rygning og henholdsvis lunge- og brystkræft i Lungekræft & Brystkræft.