Hvert år prøver tusindvis af unge at kvitte cigaretterne. 80 % af dagligrygerne mellem 16-20 år ønsker at stoppe med at ryge. Typisk fordi de synes, det er for dyrt, eller fordi de er bekymrede for helbredet. Rygeforbud på skoler, barer og idrætsanlæg har også gjort det mere attraktivt for unge at stoppe. Det er dog stadigvæk sådan, at unge typisk bruger flere end ét forsøg, inden det lykkes. Det er ikke unormalt med 6 – 8 forsøg på rygestop, før cigaretterne er helt skoddede.

Hurtig sundhedsgevinst
Hvor meget man genvinder af sit oprindelige helbred ved at stoppe, afhænger naturligvis af, hvor længe man har røget og det samlede tobaksforbrug, men som tommelfingerregel siger man, at det tager omkring 15 år, før eksrygerens risiko for lungekræft er faldet til samme niveau som hos én, der aldrig har røget tidligere. Men det er vel og mærke blandt voksne, som har røget i mange år. Hos unge falder risikoen for lungekræft typisk hurtigere. 
Antallet af tabte gode leveår for storrygere er næsten 11 år. Dette kan dog reduceres markant, hvis man stopper med at ryge. Tabellen nedenfor viser antallet af tabte gode leveår fra alder 25 for henholdsvis eksrygere, smårygere og storrygere.

Tabellen viser tabte gode leveår på grund af rygning dvs. levetid uden langvarig og belastende sygdom, der går tabt for 25-årige rygere og eksrygere.
Kilde: Juel, K., Sørensen J., Brønnum-Hansen, H. ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark.” København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.  


Tabellen nedenfor viser forskel i middellevetid for rygere vs. Ikkerygere. En kvindelig storryger lever i gennemsnit omkring 10 år mindre end en kvinde, der aldrig har røget.

Tabellen viser middellevetid for henholdsvis mænd og kvinder fordelt på rygevaner.
Kilde: Juel, K., Sørensen J., Brønnum-Hansen, H. ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark.” København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
  

Gevinster ved rygestop
Man mærker hurtigt effekten af et rygestop. Allerede samme dag forbedres konditionen, og risikoen for en blodprop i hjertet mindskes.  

Sundhedsgevinsterne ved et rygestop time for time:

  • 2 minutter efter din sidste cigaret stopper du med at forurene luften omkring dig.
  • 20 minutter efter din sidste cigaret normaliseres dit blodtryk og puls, og blodcirkulationen øges.
  • Efter 8 timer halveres mængden af kulilte i blodet og din kondition forbedres.
  • Efter 24 timer er risikoen for blodprop i hjertet blevet mindre.
  • Efter 48 timer er kulilten i blodet væk. Din lugt- og smagssans vil begynde at blive normal.
  • Efter 4 uger vil hoste og åndenød forsvinde og dine lunger vil være bedre til at bekæmpe infektioner.
  • Efter 1 år er risikoen for hjertesygdomme halveret.
  • Efter 5 år er risikoen for en hjertekar-sygdom næsten den samme, som for en ikkeryger.
  • Efter 10 år vil risikoen for lungekræft være faldet med 50 %.
  • Efter 15 år vil risikoen for at få lungekræft være næsten den samme, som for en ikkeryger.

Kilde: Geriatric (Amerikansk tidsskrift) 1993, Helbredsfordele ved rygeophør. Tobaksskaderådet. 1996.

Hjælp til rygestop
Xhale.dk –rygestop for unge
Få gratis støtte og vejledning til dit rygestop. Xhale.dk er et interaktivt rygestopprogram på internettet for unge mellem 15 og 25 år, der tilbyder individuel rygestopsupport på internet, sms og e-mail. Xhale findes også som app. Besøg Xhale her

E-kvit - ryge- og nikotinstop for "voksne"
Få gratis hjælp til dit rygestop eller til at nedtrappe dit forbrug af nikotinpræparater. Dit Digitale Stopprogram er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
Besøg Ekvits hjemmeside her.

Stoplinien
Stoplinien er en telefonrådgivning til alle, der ønsker at holde op med at ryge. På 80 31 31 31 kan du få gratis vejledning af specialuddannede rådgivere. Telefonerne er åbne mandag kl. 11-20 og tirsdag til fredag kl. 11-16. Du kan også sende en sms med ”rygestop” til 1231, så vil en rygerådgiver ringe dig op indenfor 1-2 hverdage.
 
Rygestopkursus
Har du brug for intensiv rygestopvejledning? Stoplinien.dk hjælper dig med at finde et rygestopkursus tæt på, hvor du bor. På et kursus tilmelder du dig et hold, der mødes ugentligt og sammen forsøger et rygestop. Der er specialuddannede rådgivere tilknyttet holdene. Prisen varierer fra kommune til kommune.