Cigaretter: Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne.
Del 2: Metode ved brug af roterende cylindrisk kasse DS/ISO 3550-2.
1. Udgave, 10. oktober 1997.

Formål
Mindre tobaksudfald ved håndtering af cigaretterne er både et mål for producenterne og forbrugerne. Kvaliteten af cigaretten er større ved mindre udfald af tobak fra enderne af cigaretten.

Princip
Ved mekanisk påvirkning under standardbetingelser kan de enkelte produktioners/cigarettypers tobaksudfald måles. Alle cigaretter bliver påvirket under samme betingelser. Ved denne beskrivelse foregår det ved en roterende kubisk kasse, mens der i ISO 3550-1 bruges en cylinder med tremmer. Der testes 20 cigaretter udtaget ved prøveudtagningsproceduren ISO 3402.

Apparatur
Kubisk roterende kasse. En kasse lavet af poly(methyl methacrylate) eller andet plastisk materiale med alle sider på 140 mm med tolerance på 5 mm.
Fastspændt i to diagonale hjørner horisontalt, hvorover rotationen skal foregå. Monteret med en mikromotor, som roterer kassen med 60 omgange pr. min.

Procedure

  • Prøven bør være testet for vandindhold i forhold til ISO 6488, da vandindholdet har indflydelse på tobaksudfaldet.
  • Arbejde med testatmosfære defineret i ISO 3402.
  • Der testes en portion på 20 cigaretter.
  • Gennemsnitsdiameter pr. cigaret måles ved ISO 2971 med 0,001 mm nøjagtighed.
  • Vægten af testportionen måles med 0,001 g nøjagtighed, lige inden prøven placeres i kassen (m0).
  • Roteres i 120 s.
  • Kassen åbnes, og cigaretterne fjernes forsigtigt.
  • Vægten af testportionen måles igen (m1). Den mistede masse beregnes mL = (mo - m1).
  • Fjern tobakken fra cigaretpapir og eventuelt filter ved hjælp af et barberblad og mål massen af alt, der ikke er tobak (m2).

Beregning
Tabsrate =

<dl class="tekst"><dd>1000 x (mL / (mo - m2)) </dd></dl>Tobaksudfald pr. cigaret:

 

mLOE <dl></dl>

=

mL /q x qOE

Tobaksudfald i forhold til areal af ende på cigaretten:

mLOE <dl></dl>

=

mL /q x A x qOE

Hvor:

mL

=

udfald af tobak i mg pr. testportion.

A <dl></dl>

=

gennemsnitsareal af cigaretenderne i cm3.

q <dl></dl>

=

antallet af cigaretter i testportionen.

qOE

=

antallet af åbne ender pr. cigaret. (2 uden filter og 1 med filter).