Cigaretter: Bestemmelse af filterets alkaloid-retention Spektrometrisk metode DS/ISO 3401 1. Udgave, august 1992. Kort referat af standarden.

Formål
Bestemme den enkelte filtertypes/cigaretmærkes evne til at tilbageholde alkaloider.
Opdelt i to metoder:

  • Direkte metode:
    Bruges, når det ikke er muligt at analysere indholdet af alkaloider i filtermaterialet.
  • Indirekte metode:
    Kan ikke bruges til cigaretter med perforeret eller porøst filter.

Definitioner
Filterets evne til at tilbageholde alkaloider betegnes Rnic. Rnic giver forholdet mellem filterets indhold Fnic i forhold til den mængde, der kommer ind i filtret Snic.
Rnic = Fnic/Snic x 100Direkte metode:
Der måles massen af alkaloider, der forbliver i filteret, og massen af alkaloider i hovedstrømmen, der forlader filteret.

Rnic = Fnic/(Hnic + Fnic) x 100

Indirekte metode:
Der måles forskellen på massen af alkaloider i hovedstrømmen fra cigaret med filter (A) og massen af alkaloider fra cigaret, hvor filteret er fjernet (B).

Rnic = (Snic - Hnic) / Snic x 100

Princip ved målingen
Ved direkte metode:
Måling og opsamling foretages i sammenhæng med ISO 4387 og ISO 3308.
Alkaloiderne i filteret i rygemaskinen og filteret fra cigaretten opløses i methanol og dampdestillation syreopløsning.
Destillation efter ISO 3400.

Ved indirekte metode:
Opsamling og måling som under direkte metode, hvor der måles på rygemaskinens filter.