Cigaretter: Bestemmelse af alkaloider i røg Spektrometrisk metode DS/ISO 3400 1. Udgave, 10. juni 1997. Kort referat af standarden.

Formål
Bestemmelse af mængden af alkaloider i røgen fra cigaretterne. Hele gruppen af alkaloider inkl. nikotin.

Princip
Opløsning af røgkondensat i et opløsningsmiddel fra et antal cigaretter. Dampdestillation af en passende mængde i to step. Gøre opløsningen sur og fjerne den neutrale og sure del ved destillation. Gøre opløsningen stærkt alkalisk og destillation af alkaloiderne. Spektrometrisk måling af koncentrationen af alkaloiderne i destillatet.

Apparatur
Dampdestillationsudstyr. Om udformningen af destillationsudstyret må vi henvise til beskrivelse i selve ISO-3400-standarden.
Spektrometer med måleområde mellem 230 nm til 290 nm.
Quarts kuvette med gennemlysningslængde på 1 cm.
Målekolbe med glasprop 250 ml.
Målepipetter på 5 ml, 10 ml og 25 ml.
Glastragt, ca. 55 mm.
Filterpapir.

Kemikalier
Propan-2-ol, ekstraktionsopløsningsmiddel.
Natriumhydroxid 8 M (OBS! Forsigtigt ved tilsætning ved destillation, pas på ætsning).
Svovlsyre 1M.
Svovlsyre 0,025 M.
Nicotine, minimum 98% rent eller nicotine hydrogen tartrat.

Procedure

  • Opløs røgkondensat fra et kendt antal cigaretter fra rygemaskinens filter i propan-2-ol. Enten 25 ml eller 50 ml alt efter mængden af kondensat.
  • Opløsning opbevares ved 0 °C hvis analysen ikke foretages straks.
  • Udtag en prøve af opløsningen med kondensat svarende til et indhold på 3 til 5 mg alkaloid.
  • Placer prøven i destillationskolben og tilfør 10 ml 1M svovlsyre og start destillationen.
  • Opsamling, destillation og behandling med opløsninger laves i forhold til beskrivelsen i ISO 3400.
  • Måling og justering af spektrometer ved 236 nm. Standardopløsninger og standardkurve laves.