Cigaretter: Bestemmelse af vand i røgkondensat. Del 1: Gaskromatografisk metode DS/ISO 10362-1 2. Udgave, 18. februar 2000 Kort referat af standarden.

Formål
At måle koncentrationen af vand i kondensat udtaget fra en rygemaskine. Kvalitetstest.
Tobakkens tørhed er et mål for kvalitet og opbevaring.

Apparatur
Gaskromatograf med detektor med varmeregulering, recorder eller dataopsamling.
Materialer (som glasvarer) skal opbevares tørt.
Kolonne med en diameter mellem 2 og 4 mm og længde mellem 1,5 og 2 m.
Stationær fase: Porapak Q 150 µm (100 mesh) til 190 µm (80 mesh). Alternativt Porapak QS eller Chromosorb 102.

Kemikalier
Bæregas: Helium eller Nitrogen.
Propan-2-ol.
Ethanol eller methanol analyse ren.
Ekstrationopløsning: propan-2-ol indeholdende 5 ml/l af ethanol eller methanol.
Reference: Destilleret eller ionbyttet vand.
Kalibreringsopløsninger: Fremstillet mindst fire standardopløsninger med op til 4 mg vand pr. ml ekstrationsopløsning. Der bruges en opløsning uden vand som blindprøve og nulstilling af apparatur.

Procedure

  • Fra rygemaskinens filter opløses kondensat i enten 20 ml eller 50 ml, alt efter størrelse af filter.
  • Ved koncentrationer i prøven over koncentrationerne i kalibreringsopløsningerne må man fortage en fortynding.
  • Gaskromatografen indstilles til: Kolonnetemperatur på 170 °C, injektionstemperatur på 250 °C, detektortemperatur 250 °C, bæregas flow på 30 ml/min., injektionsvolumen på 2 ml.
  • Apparatet nulstilles ved opløsningen uden vand, og standardopløsningerne måles flere gange, og standardkurven laves.
  • Prøver måles i gaskromatografen, og koncentrationen aflæses i forhold til standardkurven.