Cigaretter: Bestemmelse af nikotin i røgkondensat Gaskromatografisk metode. DS/ISO 10315 2. Udgave, 25. maj 2000.

Formål
Bestemmelse af indholdet af nikotin i kondensat fra cigaretter, opsamlet i rygemaskine efter metode ISO 4387. Bestemmelsen foregår ved gaskromatografi.

Princip
Kondensatet fra hovedstrømsrøgen opløses i standardopløsninger. Ud fra gaskromatografi på en prøve beregnes den samlede mængde af nikotin i kondensatet fra en cigaret.

Reagenser
Bæregas: Helium eller nitrogen.
Hjælpegas: Luft eller hydrogen.
2-propanol, maks. 0,1 mg vand/ml n-heptadecan.
Ekstraktionsopløsning: 2-propanol-n-heptadecan i forholdet 2:5.
Reference: Nikotin.
Referenceopløsninger: Nikotin opløst i ekstrationsopløsningen i koncentrationen i forhold til måleområdet. For det meste 0,02 mg/ml til 2,0 mg/ml.

Apparatur
Gaskromatograf
Kolonne: Diameter 2-4 mm og længde 1,5-2 m stationærfase: 10% PEG 20000 plus 2% natriumhydroxid på et syrevasket silanizid materiale, 150 mm (100 mesh) til 190 mm (80 mesh).
Alternative kolonner:

  • 2% Versamid 900 plus 1% natiumhydroxid.
  • 7% PEG 20000 plus 3% polyphenylether(6 ringe) eller lavere pakninger med eller uden natriumhydroxid.

Procedure
Måledata:

  • Kolonnetemperatur 170 °C.
  • Injektionstemperatur 250 °C.
  • Detektortemperatur 250 °C.
  • Bæregasflow ca. 30 ml/min.