Den tobak, der er i den enkelte cigaret, er i princippet ens i alle typer af cigaretter. Tobaksplantens blade er således udgangspunktet for al cigaretproduktion.
Der kan være mindre forskelle på indhold af nogle stoffer i tobakken i forhold til, hvor og hvordan tobaksplanten er blevet dyrket.

Når producenter af cigaretter skal have mindre indhold af tjære og nikotin, bl.a. på grund af EU-direktiver, kan dette gøres ved at anvende tobak, der er dyrket i områder, som giver mindre indhold i planten af visse stoffer. Dette forhold har givet et paradoks i EU, da den tobak, der bliver dyrket i de sydlige lande af EU, indeholder for store mængder nikotin i forhold til EU´s retningslinier i direktivforslaget fra år 2000. Det betyder, at de tobaksplanter, der bliver dyrket i EU, ikke kan bruges til cigaretproduktion i EU, men må eksporteres. Dette skal ses i sammenhæng med, at EU yder ca. 1.000 mio. EURO om året som landbrugsstøtte til tobaksproduktion, mens der er afsat 2. mio. EURO til forebyggelse af tobakkens skadevirkninger.

Tilsætningsstoffernes effekt
Forskellen på smag og indhold i røgen kan ske ved tilsætningsstoffer og mekaniske ændringer af cigaretten. Ved hjælp af tilsætningsstoffer kan der ændres på røgens karakter, hvor kraftig røgens smag er, og hvor meget røgen river i hals og svælg.

Ofte er cigaretprodukter, der lanceres med et lavere indhold af nikotin og tjære, blevet gjort mildere ved hjælp af tilsætningsstoffer uden at ændre på tobakkens indhold. Når der på pakken angives et lavere indhold af nikotin og tjære, skyldes det altså ikke ændring af tobakken, men mekaniske ændringer, der får standardmålingen i rygemaskinen til at registrere et lavere indhold. Dette kan opnås ved filter og øget ventilation. Ventilationen bliver lavet ved mikroskopiske huller i cigaretpapiret lige over filteret.

Ved øget ventilation, hvilket vil sige, at der suges mere luft igennem cigaretten, bliver koncentrationen af mange stoffer mindre. Den samlede mængde ændres ikke - derimod snyder man standardmålemetoden, da den registrerer en bestemt mængde i forhold til antal sug og samme sugekraft.

Nikotinindtag
De fleste rygere indtager en bestemt mængde nikotin om dagen, således at de fastholder nikotinens virkning på organismen - den nikotin de er afhængige af fysisk og psykisk. Det betyder, at når koncentrationen i røgen falder, så ryger de bare mere eller inhalerer dybere. Undersøgelser har vist, at rygere af filtercigaretter stort set får samme mængde partikler og gasser ned i lungerne som personer, der ryger uden filter. De kompenserer for den lavere nikotinkoncentration ved øget dosering. Rygeren indhalerer dybere, ryger oftere og holder ubevidst på hullerne i papiret med fingrene. Disse huller er tilfældigvis placeret der, hvor man ofte vil holde. Standardmålemetoden til registrering af indholdet af tjære og nikotin viser altså ikke de reelle doseringer, da rygemetoden er meget individuel.

Der findes mange forslag og metoder til at reducere eller fjerne enkelte stoffer eller stofgrupper i tobaksrøgen. Men uanset hvad man gør, vil røgen være farlig for organismen.
En nærmere beskrivelse af metoder til reduktion af enkelte stoffer i røgen er beskrevet i teksten "Mindre farlige cigaretter?" under vores materiale til kemiundervisningen.