Projektoplæg 1: Produktion af cigaretter
Produktionen af cigaretter er blevet meget automatiseret. Hver enkelt cigaret bliver lavet inden for standarder. Papir/filter bliver specielt fremstillet i forhold til, hvilken type cigaret der skal laves. Eksempelvis laves der mikroskopiske huller i papiret, når der skal produceres lightcigaretter.

Samtidig med automatiseringen er produktionsprisen nedsat, og der bruges mindre personale ved produktion og pakning.

Der stilles krav til styring af produkternes indhold, eksempelvis igennem EU-direktiver. Der skal være overensstemmelse mellem indholdet i tobakken, røgen og deklarationen på cigaretpakkerne.

Opgave
I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag til forbedring af produktionen. Løsningsforslaget kan enten have til hensigt at reducere prisen på fremstillingen af cigaretterne, eller løsningen kan medføre arbejdsmiljøforbedringer ved produktionen af cigaretterne. Endelig kan det være en løsning, som sikrer, at cigaretternes indhold svarer til, hvad lovgivningen kræver.

Til inspiration kan følgende tekster fra netstedet www.liv.dk bruges:

 

Projektoplæg 2: Produktionskontrol
Den enkelte producent har krav til cigaretternes kvalitet, eksempelvis i forhold til forbrændingshastighed, smag og udseende. Der er opstillet en række kvalitetskrav, som produkterne skal overholde.

Den elektroniske styring og kvalitetskontrollen skal sikre, at produktet overholder kvalitetskravene og standardiseringen.

Producenten stiller også krav til indpakningens kvalitet. Produktet skal have et udseende, der kan sælge produktet og være god reklame. Indpakningen skal beskytte cigaretterne - både ved transport og mod påvirkninger hos forbrugeren. Cigaretten skal kunne holde sin aroma, form, smag og tørhed, når den befinder sig hos forbrugeren. Ud over producentens egne krav til kvaliteten af cigaretterne og pakken bliver der også stillet krav fra regeringen og EU til begge dele. Der er eksempelvis opstillet standarder til, hvorledes pakkens udseende og indholdet i cigaretrøgen skal kvalitetskontrolleres. Der findes standardrygemaskiner og standardmålemetoder under ISO-normer.

Opgave
I dette projekt skal der udarbejdes løsningsforslag, som enten sikrer cigarettens kvalitet ved produktionen, overholder kravene ved kontrol, eller at pakkerne overholder retningslinierne i EU-direktivet.

Til inspiration kan følgende tekster på netstedet www.liv.dk bruges:Projektoplæg 3: Brug af tilsætningsstoffer
Ved forbrænding af tobakken opstår der cirka 4.000 forskellige stoffer, hvor mange af disse er årsagen til rygningens skadevirkninger. Samtidig tilsættes der et antal stoffer for at ændre smag, mildhed, forbrænding med mere.. Disse tilsætningsstoffer har også andre virkninger end de tilsigtede effekter, tobaksindustrien påstår. De har - eksempelvis at gøre rygeren mere afhængig af nikotinen.

Den sidste nye liste, som de danske myndigheder har modtaget, fortæller blandt andet, at House of Prince i alt anvender omkring 300 forskellige tilsætningsstoffer ved deres produktion af tobaksvarer. På verdensplan bruges der over 600 forskellige tilsætningsstoffer i cigaretter.

Opgave
I dette projekt skal du udarbejde forslag til kontrol af brugen af tilsætningsstoffer, og hvordan man undgår de tilsætningsstoffer, der har en uheldig effekt, eksempelvis i form af øget afhængighed eller kræftrisiko.

Til inspiration kan følgende tekster på netstedet www.liv.dk bruges:

 

Projektoplæg 4: Afhængighed og rygestop
Nikotinen i cigaretrøgen er det afhængighedsskabende stof. Det giver både en fysisk og psykisk afhængighed ved påvirkningen af nervesystemet.

Når afhængigheden er indtruffet, skal man have sin daglige dosis og helst et konstant indhold af nikotin i blodet for ikke at få abstinenser. Disse abstinenser, som både er fysiske og psykiske, gør det svært at stoppe med at ryge.

Cigaretproducenterne er opmærksomme på den afhængighed, som nikotin skaber. De har ikke fjernet stoffet, men har derimod tilsat stoffer, som gør, at man bliver mere afhængig af nikotin.

Denne afhængighed af nikotin gør, at der fastholdes mange personer som rygere, og gør samtidig, at nye rygere meget hurtigt bliver afhængige af rygningen. Der er forsøgt mange forskellige metoder til rygestop, men de fleste har en succes på mellem 5-15%.

Inden for de sidste par år er der sket en udvikling af præparater, eksempelvis i form af plaster og tyggegummi, som skal hjælpe en med rygestop. Der er også oprettet rådgivningscentre, hvor man kan få hjælp til at stoppe med at ryge.

Opgave
I dette projekt skal du udarbejde et løsningsforslag til at undgå afhængighed af cigaretterne og/eller løsningsforslag til hjælp til rygestop.

Til inspiration kan følgende tekster på netstedet www.liv.dk bruges:Projektoplæg 5: Salg, distribution og markedsføring
Cigaretproducenterne har i mange år brugt store ressourcer på at få folk til at ryge. Der er blevet brugt reklamer, events og påvirkninger af beslutningstagere. Samtidig er budskabet om, at rygningen er skadelig, og især hvor skadeligt det er, ikke blevet medtaget. Det er først inden for de sidste 20-30 år, at der har været organisationer og statslige organer, der har stået for denne information.

Har der været et reelt valg, når den enkelte har valgt, om han/hun vil ryge eller ikke? Har alle haft den information, som skulle være der, for at kunne tage dette valg ud fra den viden, der var på dette tidspunkt?

Der bliver brugt mange medier og metoder inden for informationsformidlingen, men hvad virker?

Kan man skabe bedre informationskanaler og sikre den nødvendige information i forhold til ens valg omkring rygning?

Hvordan virker de forskellige informationskanaler?

Produktionen af cigaretterne koster meget mindre, end hvad man betaler i butikken.
Hvilken pris skal cigaretterne have, og bør der ændres på distribution og salg?

Opgave
I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag, som giver mulighed for at skabe en god forbrugerinformation, og hvor lovgivningen samtidig bliver overholdt. Giv regler og reguleringer, som kan tilfredsstille producenten og brugerens behov, samt kom med forslag til, hvordan man praktisk skal løse mulighederne for information til alle.

Til inspiration kan følgende tekster på netstedet www.liv.dk bruges:Projektoplæg 6: Rygepolitik
Det danske folketing har vedtaget en lov om rygning på offentlige steder, herunder også på uddannelsesinstitutioner. I arbejdsmiljøloven findes der også krav til indretning af arbejdspladser og påvirkninger af stoffer i arbejdsmiljøet.

Disse lovgivninger stiller henholdsvis krav til institutioners og virksomheders indretning af bygninger, ventilation og opstilling af rygepolitik.

Hvordan man løser røgproblemer på en skole eller virksomhed, er meget individuelt, blandt andet da holdninger hos ansatte og elever kan være meget forskellige, samt mulighederne for indretninger og ventilation er meget forskellige.

Hvordan kommer man frem til en god rygepolitik, hvordan bliver den gennemført, og hvilke praktiske løsninger kan løse problemet?

Løsningen af røgproblemet kan medføre økonomiske beslutninger. Indretninger kan være dyre, og der kan være manglende plads, mens der samtidig bliver sparet på andre omkostninger som eksempelvis rengøring og vedligeholdelse af ventilation.

Opgave
I dette projekt skal der udarbejdes et løsningsforslag for en institution eller virksomhed, om indebærer gennemførelse af en rygepolitik og praktiske løsninger på røgproblemet.

Til inspiration kan følgende tekster på netstedet www.liv.dk bruges:


Projektoplæggene kan også hentes som pdf her