Lærervejledning til undervisningsmaterialet "Hvorfor ryger Nille?"

Psykologihæftet Hvorfor ryger Nille? er en introduktion til faget psykologi på gymnasiet og hf. Materialet giver en grundlæggende indføring i 5 forskellige psykologiske retninger.

Der gives også et bud på, hvordan de 5 retninger kunne forklare fænomenet rygning. Hæftet rummer desuden en case-story om pigen Nille med forslag til arbejdsspørgsmål, der lægger op til at finde psykologiske forklaringer på, hvorfor Nille ryger. 

Materialets opbygning
Vi har i materialet valgt at præsentere nogle af psykologiens hovedtraditioner inden for faget: psykoanalytisk psykologi, adfærdspsykologi, eksistenspsykologi, kognitiv psykologi og postmoderne psykologi.

Princippet for rækkefølgen i præsentationen af retningerne har været kronologi; retningerne præsenteres i forhold til, hvornår de bryder igennem og for en tid er fremherskende tænkning. Dog er det vigtigt at holde fast i, at nogle af retningerne er fremherskende på samme tid, og at andre dukker op igen i flere omgange og i lange perioder. Undervejs er der ikke i særlig høj grad søgt at trække tråde mellem teorierne, idet det netop er op til eleverne/kursisterne selv at sætte teorierne i spil med hinanden.

Hæftets omdrejningspunkt er et konkret og dagligdags fænomen – rygning. Rygning er en del af de flestes hverdag, enten fordi man selv eller nogen tæt på er ryger. Derfor er rygning noget, som stort set alle har en holdning til. Ryger eller ej – de fleste har nok undret sig over, hvorfor det egentlig er så fedt – for rygerne – at ryge. Og hvorfor det er så svært at holde op igen? Svarene og argumenterne er mangfoldige, og formålet med dette hæfte er at se på, inden for hvilke psykologiske forklaringsrammer de forskellige argumenter hører til. Vi giver et bud på, hvordan de fem psykologiske retninger ville forklare rygning, og lægger op til selv at arbejde videre med teorierne ved at relatere dem til casen om den 18-årige Nille bagest i hæftet.

Teksterne og casen fra "Hvorfor ryger Nille?" kan du finde i fanerne Tekster og Case til venstre.