Dette tema er et udmærket eksempel på et emne, der går på tværs af de naturvidenskabelige fag. Viden fra flere fag skal bruges for at forstå, hvorfor røgen fra cigaretterne er så skadelig, som det er påvist. Der er især mange delemner inden for fagene i fysik, kemi, biologi og matematik som denne bogs indhold knyttes til. Det bliver ikke en undervisning i det enkelte fag, men en helhedsundervisning, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra alle fagene for at få en forståelse for rygningens betydning for det enkelte individ og samfundet.

Emnet er velegnet til at introducere eleverne til de naturvidenskabelige fag, men der kan dog forekomme enkelte områder, som har et fagligt niveau, der er højere, end det niveau, der er i det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet. Enkelte af disse områder kan udelades, hvis man ikke mener, at eleverne vil kunne forstå dem, men de er nødvendige, hvis man vil have en dybere forståelse for emnet. Det er selvfølgelig også muligt at underviseren uddyber disse områder og bruger denne uddybning som starten på den undervisning, der kommer senere i gymnasiet.

Mange elever er interesseret i rygning som emne, enten fordi de selv ryger, fordi de bliver påvirket af passiv rygning eller fordi de har eksempler på personer i deres familie, som lider af følgerne af rygning.

Emnet rygning og dermed denne bog kan stort set dække kravene til de faglige mål i de naturvidenskabelige grundforløb: 

  • Der er mulighed for praktiske undersøgelser og iagttagelser, herunder laboratorieforsøg og analyser blandt de unge.
  • Der kan anvendes matematiske modeller til beskrivelse af, hvad der sker i lungerne og hvordan stofferne bliver transporteret rundt i kroppen.
  • Der kan anvendes faglige termer i forbindelse med et relevant samfundsemne.
  • Der er især mulighed for at vise, hvordan de naturvidenskabelige fag kan bidrage til forståelse og løsning af et samfundsmæssigt problem.

Kravene til det faglige indhold er også dækket:

  • Emnet repræsenterer alle fire naturvidenskabelige fag.
  • Der skal samarbejdes mellem fagene.  
  • Emnet har relevans i forhold til samfund og historie.

Tilrettelæggelsen af undervisningen kan foregå, så der er et tydeligt samarbejde mellem fagene og med afvekslende arbejdsformer. Anvendelse af IT er oplagt i forhold til informationssøgning, analyser af spørgeskemaer, behandling af resultater og brugen af matematiske modeller.

Dette emne kan også indgå i den afsluttende evaluering i form af en rapport.  Den kan eksempelvis indeholde forsøgsbeskrivelser, resultater, analyser, spørgeskemaundersøgelser og lignende sammenlignet med den viden, der findes for eksempel på internettet.