Her på siden kan du blandt andet læse om,


Hvis cigaretter var et helt nyudviklet produkt, ville man på ingen måde tillade, at de blev solgt – ej heller produceret. Som Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i 2005: ”Hvis de ikke fandtes i Danmark, og der kom et skib ind til Københavns havn fyldt med cigaretter, så ville man sende militæret ud for at forhindre, at skibet kom ind i dansk farvand”.

Man ved, at rygning er den livsstilsfaktor, der er årsag til flest sygdomme og dødsfald i Danmark, og med den viden kan man undre sig over, at salg af tobaksvarer er tilladt. Lovgivnings­mæs­sigt gribes der ind, når der findes spor af giftstoffer i fødevarer, rester af sprøjtegifte i grundvandet eller hormonforstyrrende stoffer i legetøj. Denne indgriben overfor skadelige stof­fer er bestemt berettiget og nødvendigt – men hvorfor gøres der så stort set intet for at fjerne cigaretterne?

Der dør hvert år ca. 14.000 danskere af deres egen rygning, og derudover dør der yderligere ca. 2.000 af passiv rygning, hvoraf ca. 450 aldrig har røget. I Danmark lider ca. 150.000 mennesker af kronisk bronkitis, og endnu flere har andre følgesygdomme/lidelser pga. rygning. Der er sket et fald i antallet af rygere i Danmark på ca. 1 % pr. år, men udgangspunktet var også, at over 70 % af mændene røg dagligt i 50’erne, og at over 40 % af kvinderne røg dagligt i 70’erne. I 2004 røg 25 % af danskerne (over 13 år) hver dag. Tallet dækker over, at 23 % af kvinderne røg – mod 24 % et år tidligere. For mændenes vedkommende var det 28 %, der i 2004 fortsat tændte cigaretter hver dag.


Udvikling mellem 1953 og 2003 alle over 15 år


Der er tilsvarende også sket et fald på ca. 1 % pr. år i antallet af unge mellem 15-20 år, der ryger dagligt, således at der i 2004 var 20 % af pigerne og 17 % af drengene, der røg dagligt.


Udvikling mellem 1970 og 2003 ungeDer kan være mange årsager til, at der med tiden bliver færre rygere i Danmark. To faktorer har helt sikkert betydning:

  • Dels har befolkningen fået større viden om rygningens skadevirkninger, og dels har holdningen til rygning ændret sig betydeligt.
    Der er blevet indført reklameforbud i danske medier, og
    udenlandske undersøgelser har vist, at et reklameforbud betyder, at langt færre begynder at ryge.
  • En anden faktor, der har betydning på antallet af rygere – især blandt de unge – er prisen for cigaretterne. Desværre satte den danske regering i 2004 prisen på cigaretter ned, modsat hvad man har gjort i mange andre lande.
    Der er kommet forbud mod rygning i grundskolen, og også en del ungdomsuddannelser og virksomheder har indført rygeforbud indendørs.


Hvorfor er der så mange, der stadig ryger trods viden om rygningens skadevirkninger? Hvorfor er tobaksproduktionen ikke i højere grad reguleret via lovgivningen? Det må skyldes, at rygningen er en del af den danske kulturarv, og at det er svært at holde op igen, når man først er blevet afhængig af cigaretterne.