Hvordan måler man indholdet i røgen?

Det er muligt at gennemføre nogle af målemetoderne, dog i mere enkle opstillinger. På www.liv.dk findes der beskrivelser af ISO-standarder, der anvendes i tobaksindustrien. Disse beskrivelser kan bruges til at forklare eleverne, at de målinger, de selv foretager i laboratoriet, er de samme målinger, som anvendes i industrien, dog her med mere præcision samt med bedre udstyr og elektronik.

Specielt kan man udvide dette kapitel med at bygge en kaskadeimpaktor og kalibrere denne. Denne øvelse vil kunne bruges til indlæring af partiklers diameter, fald i en luftstrøm og hvorledes man justerer målemetoder.

CO-målinger på elevernes udåndingsluft, eksempelvis sammenlignet med om de er daglig-rygere, lejlighedsrygere, udsat for passiv rygning eller er ikke-rygere, kan inddrages i undervisningen. Måling af CO i udåndingsluften kan fortages med et apparat, der er udviklet specielt til dette. Apparatet kan ofte lånes på det lokale apotek eller hos kommunen. Det er også muligt at bruge skolens eksisterende opsamlingsmetoder til gasser og så måle indholdet af CO ved enten Dräger rør eller titrering.

Dette kapitel kan også bruges i forbindelse med undervisning i stoffers koncentrationer i forskellige tilstandsformer, samt hvorledes koncentrationsangivelserne er opstillet på forskellige måder. Der kan undervises i design af målemetode og hvordan man skal tage højde for, om resultaterne er relateret til virkeligheden eller kun er tilpasset selve forsøget.

Følgende øvelser anvendes: 

 1. Vand- og askeindhold.
  1. Vandindhold i tobaksprodukter.
  2. Glødetab.
 2. Nikotinanalyse af tobaksrøg.
 3. Registrering af carbonmonoxid.
 4. Aldehyd-analyse.
 5. NOx-analyse.
 6. Bestemmelse af tobaksrøgens indhold af phenoler.
 7. Tobaksrøgens indhold af hydrogencyanid.


Se relevante opgaver og links på cd-en, som kan bestilles her.