Hvad indeholder cigaretrøgen?

Her fortælles om hvilke stoffer, der er i røgen og hvordan disse dannes, samt om hvordan CO binder sig til de røde blodlegemer. Der er altså meget kemisk indhold i kapitlet, sat sammen med visse biologiske forklaringer.

Områder af teksten kan anvendes til indlæring af dele af den kemiske nomenklatur, og herunder en inddeling af de 4000 stoffer, der er i røgen.

Det er også muligt at komme ind på forbrænding, herunder exoterme og indoterme processer. Især dannelsen af CO og CO2 ved forbrænding af organisk materiale. Man kan i denne sammenhæng komme kort ind på ligevægt (red: ligevægt i hvad?).

Ved dannelsen af CO og dette molekyles evne til at binde sig til hæmoglobin, kan der undervises i blodsystemet, transport af ilt, forbrænding i organismen og optagelse/udskillelse af CO og CO2.

Følgende øvelser kan anvendes: 

 1. Bestemmelse af forbrændingstemperaturen ved rygning. 
  1. Tobaksglødens temperatur målt med miniaturetermometer
  2. Tobaksglødens temperatur ved kalorimetri.
  3. Effektudstrålingen målt med pyranometer.
 2. Bestemmelse af energiforholdene ved rygning med bombekalorimetri.


Følgende opgaver kan anvendes:

 1. Dannelse af alkaner i tobaksrøgen.
 2. CO-udviklingen i cigaretten.
 3. Reaktionstyper.

Se flere opgaver og relevante links på cd’en, som kan bestilles her.